email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Serviciile de ingrijire social-medicala reprezinta un complex de activitati care se acorda in cadrul unui sistem social si medical integrat si au drept scop principal mentinerea autonomiei persoanei, precum si prevenirea agravarii situatiei de dependenta.
 
Au dreptul la ingrijiri socio medicale la domiciliu:

 • persoanele care se gasesc in situatia de dependenta partiala sau totala de a realiza singure activitatile curente de viata, celor izolate, precum si celor care sufera de afectiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale.
 • persoanele care se gasesc in situatia de dependenta partiala sau totala de a realiza singure activitatile curente de viata, celor izolate, precum si celor care sufera de afectiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale.

Furnizeaza ingrijire socio medicala la domiciuliu:

 • Serviciile sociale sunt asigurate de furnizorii de servicii sociale in conditiile prevazute de OG nr. 68/2003, ordonanta privind serviciile sociale.
 • In functie de complexitatea situatiei, pot fi furnizate in sistem integrat, prin asocierea lor cu serviciile medicale, educationale, de locuinte si de ocupare in munca. Serviciile de ingrijire social-medicala se acorda in colaborare cu furnizorii de servicii medicale.
 • Furnizarea serviciilor medicale se asigura de catre personal specializat, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare.

 
Legislatia care reglementeaza furnizarea serviciilor socio medicale  este prevazuta in:

 • Ordonanta 68/2003 modificata si completata de ordonanta 86/2004 privind acordarea serviciilor sociale
 • Ordinul 383/06.06.2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale
 • Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale incheiat de furnizorul de servicii sociale acordate conform legii cu beneficiarul de servicii sociale            
 • Ordinul 175/17.06.2006  privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru servicii sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap                                                
 • Hotararea de guvern 886/ 05.oct.2000 pentru aprobarea grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice          
 • Ordinul 246/27 martie 2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru servicii de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice si pentru centre rezidentiale pentru persoane varstnice.

 
Cum pot beneficia de servicii de ingrijire socio - medicala la domiciliu:

 
Serviciile sociale se acorda la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, in urma semnalarii unei situatii de nevoie sociala de catre orice alta persoana, precum si din oficiu. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adreseaza serviciului public de asistenta sociala din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, sau poate fi adresata si direct unui alt furnizor de servicii sociale acreditat conform legii (ordonanta 68/2003 modificata si completata de ordonanta 86/2004 privind acordarea serviciilor sociale).

Procesul de acordare a serviciilor sociale are urmatoarele etape principale:

a) evaluarea initiala;
b) elaborarea planului de interventie care cuprinde, in principal, programarea serviciilor sociale, personalul responsabil, precum si procedurile de acordare;
c) evaluarea complexa;
d) elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire;
e) implementarea masurilor prevazute in planul de interventie si in planul individualizat, furnizarea serviciilor sociale realizandu-se in baza planului individualizat de asistenta si ingrijire, elaborat de furnizorul de servicii sociale cu acordul si participarea beneficiarului si cu consimtamantul formal al acestuia;
f) monitorizarea;
g) reevaluarea.
h) evaluarea opiniei beneficiarului.

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test