email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Reteaua SenioriNet va derula urmatoarele activitati:

 

  • Facilitarea schimbului de experienţă între ONG-urile care implementează programe pentru vârstnici

  • Furnizarea de instruire membrilor reţelei

  • Redactarea de documente de politica publică realizate pentru a susţine poziţii ale reţelei

  • Sensibilizarea potenţialilor finanţatori, a mass-mediei, a autorităţilor şi instituţiilor publice relevante la problematica serviciilor pentru persoanele vârstnice  şi informarea lor în legătură cu iniţiativele sectorului ONG.

  • Creşterea implicării organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii adresate vârstnicilor, în formularea de politici sociale şi strategii adresate persoanelor vârstnice.

  • Sporirea vizibilităţii activităţilor Reţelei şi a serviciilor de îngrijire la domiciliu oferite de membrii Reţelei, în rândul autorităţilor şi instituţiilor publice locale şi naţionale, precum şi al cetăţenilor, în vederea creşterii nivelului de informare şi conştientizare privind importanţa dezvoltării şi promovării acestor servicii.

  • Promovarea valorilor şi iniţiativelor societăţii civile şi în special a ONG-urilor, membre ale Reţelei.

  • Realizarea de campanii de informare şi conştientizare în rândul populaţiei şi autorităţilor publice cu privire la persoanele vârstnice

  • Îmbunătăţirea şi lărgirea bazei de cunoaştere şi învăţare prin împărtăşirea de cunoştinţe şi bunepractici ale ONG-urilor implicate.

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test