email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Strategiei Nationale pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice a fost aprobata

Documentul are trei mari obiective: prelungirea vieţii active a vârstnicilor, promovarea participării lor sociale și demne și obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă.

Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015 – 2020, care are ca obiectiv principal îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor, a fost adoptată in data de 15 iulie, de Guvern.

Realizată de experții Ministerului Muncii împreună cu Banca Mondială, în acord cu agenda politicii de îmbătrânire activă în România, Strategia vizează o societate în care persoanele vârstnice sunt încurajate şi ajutate să ducă o viaţă sănătoasă, productivă, participativă, demnă şi independentă, iar în acest sens au fost stabilite trei mari obiective generale: prelungirea vieţii active, promovarea participării sociale și demne pentru vârstnici și obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele care au nevoie de îngrijire de lungă durată.

Principalele direcții de acțiune ale actului normativ

1. Participare pe piaţa muncii

o   strategii de gestionare a piramidei vârstelor la angajatori;

o   condiţii optime de muncă, locuri de muncă adaptate, program flexibil;

o   servicii specializate de plasare a forţei de muncă vârstnice;

o   sisteme de beneficii şi facilităţi fiscale pentru angajatori;

o   combaterea discriminării pe criterii de vârstă;

o   învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dobândirea de noi competenţe;

o   asigurarea transferului de experienţă : mentorat, consiliere etc.

2. Rol activ în societate şi familie

o   solidaritate şi dialog - întărirea participării şi implicării active în viaţa societăţii a persoanelor vârstnice și organizaţiilor reprezentative ale acestora;

o    sprijinirea dezvoltării mişcării de voluntariat în rândul seniorilor;

o   asigurarea securităţii veniturilor la bătrâneţe - pensii, beneficii de asistenţă socială,  indemnizaţii şi facilităţi fiscale, servicii de pregătire în vederea pensionării etc;

o   sprijinirea vârstnicilor care îngrijesc alte persoane şi recunoaşterea aportului persoanelor vârstnice în familie;

o   sprijinirea persoanelor vârstnice care doresc să dobândească noi cunoştinţe, să se implice în  activităţi de educaţie şi culturale.

3. Mod de viaţă autonom

o   promovarea importanţei  menţinerii unui stil de viaţă sănătos şi activ fizic;

o  asigurarea unui mediu de viaţă sigur şi prietenos şi menținerea mobilităţii pentru facilitarea participării sociale prin: adaptarea mediului propriu de viaţă şi a mediului ambiant, utilizarea de noi tehnologii pentru monitorizare la domiciliu în caz de dependență, pentru deplasare, adaptarea transportului în comun, etc;

o   asigurarea accesului fără discriminare la servicii şi tratament medical;

o   dezvoltarea serviciilor specializate de geriatrie-gerontologie;

o   dezvoltarea serviciilor de îngrijire de lungă durată, la domiciliu şi în regim rezidenţial;

o   adoptarea măsurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de abuz asupra persoanelor vârstnice.

4. Promovarea imaginii pozitive privind vârsta a treia

o   campanii de informare în masă;

o   campanii de educaţie în şcoli;

o   încurajarea implicării mas-media.

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test