email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

RAT începe distribuirea cardurilor gratuite pentru pensionari

Regia Autonomă de Transport (R.A.T.) Braşov începe din data de 1 octombrie 2016 distribuţia trimestrială a călătoriilor gratuite pentru transportul în comun pe raza municipiului Braşov, de această dată eliberându-se fiecărui solicitant un card de călătorie nominalizat.

Beneficiază, lunar, de 15 călătorii gratuite pe toate liniile R.A.T. Braşov, cu excepţia liniei 20 (Livada Poştei – Poiana Braşov), următoarele categorii de persoane care au domiciliul stabil în municipiul Braşov: persoanele vârstnice, definite astfel de Legea nr. 292/2011, cu completările ulterioare, respectiv femeile şi bărbaţii de peste 65 de ani, care sunt asistaţi social şi pensionarii, indiferent de vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstăşi cu venituri nete sub 1.000 de lei.

Nu vor primi carduri de călătorie gratuite categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale: deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987. De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma netă de 1.000 de lei lunar nu vor primi călătorii gratuite.  Acordarea cardurilor se va face după prezentarea următoarelor documente, pentru a fi scanate: buletin/carte de identitate, în original; cuponul privind pensia pentru luna septembrie 2016, în original (pentru a i se aplica pe acest document o ştampilă de control, care atestă primirea cardului); declaraţie; alte acte doveditoare a sursei de venit.

Deţinătorii de drept ai cardurilor vor putea circula pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. Braşov având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi cuponul de pensie, în original sau copie.

Regia va distribui cardurile gratuite prin următoarele casierii proprii: Aurora, Berzei, Biserica Bartolomeu, Biserica Tractorul, Brânduşelor, Carfil, Complexul Mare, Dacia, Gemenii, Independenţei, Hidro A, Mircea cel Bătrân, Noua, Patria, Piaţa Decebal, Piaţa Tractorul, Plevnei, Poiana Braşov, Primărie, Rulmentul, Sanitas, Saturn, Spitalul Judeţean, Stadionul Tineretului, Tocile, Toamnei, Triaj, Valea Cetăţii, Vlahuţă, Universitate şi casieria de la sediul R.A.T.

Beneficiarii vor completa o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezultecă nu au alte venituri decât cele din pensie. Formularul pentru aceste declaraţii va fi pus la dispoziţie de către R.A.T. Braşov la toate punctele de distribuţie. Documentul poate fi şi descărcat accesând portalul www.ratbv.ro, iar apoi, succesiv, secţiunile „Tarife”, respectiv „Reduceri şi gratuităţi”.

De asemenea, codnucerea R.A.T. Braşov aduce la cunoştinţa călătorilor care deţin calitatea de foşti deportaţi sau foşti refugiaţi şi care, potrivit legii, beneficiază de transport gratuit, faptul că, începând de sâmbătă, 01.10.2016, sunt aşteptaţi în patru puncte din oraş pentru primirea sau reîncărcarea cardurilor de transport, pentru o perioadă de valabilitate de trei luni.

R.A.T. Braşov realizează această acţiune prin patru puncte de distribuţie, care funcţionează după următorul orar:

 

  • sediul central R.A.T. Braşov, str. Hărmanului, nr. 49. Orar: luni – vineri:  08.15 – 15.30; Sâmbătă şi duminică – închis.
  • terminal ”Municipal”. Orar: luni – vineri: 06.00 – 20.00; Sâmbătă şi duminică: 08.00 – 18.00. 
  • terminal ”Roman”. Orar: luni – vineri: 06.00 – 22.00; Sâmbătă şi duminică: 07.00 – 21.00.
  • capăt linie ”PeTocile”. Orar: luni –vineri: 06.00 – 13.00; Sâmbătă şi duminică – închis.

 

Persoanele care deţin deja cardul pentru transport trebuie să aibă asupra lor, la momentul solicitării reîncărcării: cardul şi copia cuponului de pensie pentru legea specială din luna precedentă celei în care solicită abonamentul.

Beneficiarii legilor speciale referitoare la foştii deportaţi şi la foştii refugiaţi, care încă nu deţin cardul de călătorie, se vor prezenta la punctele de distribuţie amintite având asupralor: cartea sau buletinul de identitate în original şi copie; copia talonului de plată a drepturilor din luna precedentă celei în care solicită cardul-abonament, precum şi o copie a deciziei sau hotărârii de acordare a calităţii de beneficiar.

În cazul în care cardul de călătorie este ridicat de persoane împuternicite, acestea trebuie să prezinte copie a cărţii/buletinului de identitate a titularului; original şi copie a cărţii/buletinului de identitate a persoanei împuternicite; copia talonului titularului de plată a drepturilor din luna precedentă celei în care solicită abonamentul; copia deciziei/hotărârii titularului de acordare a calităţii de beneficiar al legii speciale, precum şi împuternicirea cu dată, în original şi copie. Împuternicirea este valabilă numai dacă aceasta va avea dată certă, acordată de notarul public

Sursa articol: adevarul.ro

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test