email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Programul naţional pentru creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice, aprobat astăzi de Guvern

Programul de interes naţional "Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice", aprobat in data de 6 iulie 2016 prin hotărâre a Guvernului, este inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și vizează finanțarea căminelor publice pentru persoane vârstnice într-un procent de maximum 50% din standardul minim de cost la nivel național aprobat prin  HG nr. 978/2015, în funcție de capacitatea căminului.

Mai precis, un procent de minimum 30% din sumă va fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate angajat în cămin, iar restul pentru cheltuielile curente de funcționare.

În acest sens, a fost alocată suma de 9 milioane lei, bani care provin din bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV, cu precizarea că perioada de derulare a programului este în limita acestei sume, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2016.

Finanţarea se face în baza cererilor întocmite de serviciile publice de asistență socială în subordinea sau coordonarea cărora funcţionează căminele pentru persoane vârstnice, metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor urmând a fi aprobată prin ordin MMFPSPV, în termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ aprobat astăzi.   

Prin noul program se urmărește creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele publice și, în același timp, reducerea numărului cererilor în așteptare. În plus, acesta va avea ca impact și creșterea numărului persoanelor vârstnice evaluate ca independente din punct de vedere al autonomiei fizice, psihice și mentale, a persoanelor integrate în familie sau în comunitate, ori cu viață socială activă.

La nivelul anului 2015, 47 din cele 118 cămine publice au personal de specialitate insuficient, adică numai 49% din totalul angajaților. În plus, peste 1.400 persoane vârstnice se află pe listele de așteptare pentru a beneficia de găzduire și servicii de îngrijire personală într-unul din aceste cămine publice.

 Alte informații:

În anul 2015, Guvernul României a elaborat Strategia pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice. Aprobată prin HG nr. 566/2015, aceasta are printre  obiectivele principale „obţinerea unei independenţe şi a unei siguranţe mai mari pentru persoanele vârstnice cu necesităţi de îngrijire de lungă durată", sprijinirea persoanei vârstnice pentru a rămâne în familie sau la domiciliu cât mai mult timp posibil având o importanță deosebită.

Sursa articol: mmuncii.ro

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test