email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Posibilitatile de finantare a infrastructurii de servicii sociale prin POR 2014-2020

In perioada 2014-2020 prin Programul Operational Regional vor fi eligibile investiţiile în:

• reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor sociale fără componentă rezidenţială  (centre comunitare integrate furnizoare de servicii socio-medicale, centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) – aceste centre sociale de zi pot furniza servicii pentru diverse categorii de persoane: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii etc.

• construcţie/reabilitare/ modernizare a infrastructurii de dez-instituţionalizare (locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)

Acestea sunt activităţi eligibile pentru toate regiunile, exceptie fiind regiunea Bucuresti-Ilfov, care are statut de regiune mai dezvoltata.

Beneficiari eligibili: autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT), furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii, parteneriate intre UAT si furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi.

Procesul de negociere cu Comisia Europeană (CE) a programelor operaţionale ale României, este in  desfasurare, el nefiind finalizat. Astfel, dupa ce POR 2014-2020 va fi aprobat de catre CE, se vor lansa si apelurile de proiecte pe diferitele axe prioritare, inclusiv pe cea privind infrastructura de servicii sociale.

Pana la momentul lansarii apelurilor de proiecte, cred ca ar fi utila familiarizarea cu sistemul de implementare a POR. In acest sens, va furnizez, pentru documentare urmatoarele link-uri:

  • www.inforegio.ro (pentru informatii generale, dar nu numai)

 • http://www.inforegio.ro/ro/axa-3.html (pentru informatii privind Ghidul Solicitantului pe domeniul 3.2 prin care s-a finantat, prin POR,  infrastructura de servicii sociale in perioada de programare 2007-2013)

 

 

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test