email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

MODELE EUROPENE DE SERVICII PENTRU PERSOANELE VÂRSTINICE: Sistemul olandez de sanatate si îngrijire

Filosofia pe care este bazat sistemul olandez de sanatate este constituita din câteva principii:

- accesul la îngrijire pentru toti, serviciile sunt integrate medicale si sociale;

- solidaritatea prin asigurarea medicala (obligatorie penru toti si disponibila tuturor);

- servicii sanatate de înalta calitate.

Sistemul olandez de asistenta medicala este guvernat de patru legi de baza privind asistenta medicala:

1. Legea asigurarilor de sanatate (Zorgverzekeringswet), care prevede îngrijirea spitaliceasca.

2. Legea privind îngrijireta sociala (Wet maatschappelijke ondersteuning).

4. Legea tineretului (Jeugdwet).

Legea privind asigurarile de sanatate si Legea privind îngrijirea pe termen lung (care se concentreaza pe alte tipuri de îngrijiri medicale) reprezinta cea mai mare parte a bugetului de asistenta medicala disponibil în Olanda.

Legea privind îngrijirea pe termen lung este un act national care reglementeaza asistenta medicala în întreaga Olanda.

Pachet de asigurari de baza

În 2006, a intrat în vigoare legea asigurarilor de sanatate, care spune ca rezidentii Olandei au dreptul la un pachet de asigurari de sanatate de baza. Aceasta lege este implementata de asiguratori privati, competitivi si furnizori de asistenta medicala. Trebuie precizat faptul ca toate societatile de asigurari de sanatate din Olanda sunt cooperative nonprofit care aloca orice profit pe care îl au pentru rezervele pe care trebuie sa le men?ina. Exista un total de 24 de asiguratori în Olanda care suporta riscul pentru operatiunile lor. În timp ce sistemul de sanatate este, în esenta, un sistem privat, guvernul joaca un rol de control pentru a proteja interesul public.

Public si privat

Sistemul olandez de asigurari de sanatate combina elemente de asigurare publica si privata. Guvernul este implicat direct în implementarea Legii asigurarilor de sanatate si stabileste o serie de masuri. Guvernul central nu este direct implicat în implementarea efectiva a Legii asigurarilor de sanatate: procedurile sunt determinate de furnizorii de asistenta medicala, de asigurarile de sanatate si de persoanele asigurate. Aceasta structura asigura faptul ca furnizorii de asistenta medicala au o mare libertate, în timp ce concurenta si fortele pietei creeaza stimulentele necesare pentru a lucra eficient si la un nivel de înalta calitate.

Pachetul de asigurari de sanatate de baza

Guvernul determina ce tipuri de îngrijire sunt incluse în pachet si când trebuie acordate. Pachetul de asigurari de sanatate de baza are o structura cuprinzatoare si include cea mai mare parte a îngrijirilor medicale esentiale, a medicamentelor si a ajutoarelor medicale care lucreaza conform practicii medicale. Unele servicii de îngrijire fizioterapeutica si de îngrijire dentara sunt acoperite de pachet.

Finantarea asistentei medicale conform Legii asigurarilor de sanatate

În conformitate cu Legea asigurarilor de sanatate, toti asiguratii contribuie împreuna la costurile totale ale tuturor îngrijirilor. Exista doua fluxuri financiare importante: pe de o parte, toate persoanele asigurate în vârsta de cel putin 18 ani platesc o prima "nominala" asiguratorului lor de sanatate. Aceste prime se ridica la aproximativ 1200 EUR pe an. În plus, toti indivizii cu vârsta mentionata anterior platesc, de asemenea, un excedent de polita obligatoriu de 385 EUR (suma pentru anul 2016), unul dintre obiectivele acestuia fiind cresterea gradului de constientizare a costurilor în rândul publicului larg.

Pe de alta parte, exista o contributie dependenta de venit, care este platita de angajator. La nivel macro, aceasta implica o suma comparabila cu prima anuala.

Îngrijire pe termen lung

Începând cu anul 2015, toate îngrijirile pe termen lung sunt furnizate în conformitate cu  legea privind îngrijirile pe termen lung, care este strict destinata celor mai vulnerabile categorii de persoane.

Legea privind îngrijirea pe termen lung este supervizata de administratori speciali de îngrijire pe termen lung la cererea guvernului central.

Autoritatile locale sunt responsabile pentru punerea în aplicare a Legii privind asistenta sociala si cea a tineretului - acestea ofera asistenta sau servicii de îngrijire sau sunt sprijinite în acest proces de un furnizor de servicii medicale.

Initial, persoanele sunt încurajate sa utilizeze propriile lor cunostinte si resurse pentru sprijin, dar sprijinul este întotdeauna disponibil pentru cei care nu reusesc sa si-l asigure. Cei care necesita supraveghere permanenta sau îngrijire la domiciliu 24 de ore au dreptul la îngrijire confom Legii privind îngrijirea pe termen lung.

Solidaritatea

Legea privind îngrijirea pe termen lung se aplica grupurilor celor mai vulnerabile persoane cum ar fi:

·    persoanele în vârsta în stadiile avansate de dementa;

·    persoanele cu dizabilitati fizice sau intelectuale grave si

·    persoanele cu tulburari psihiatrice de lunga durata.

Centrum Indicatiestelling Zorg (Agentia de evaluare a îngrijirii) ofera evaluari ale nevoilor speciale acestor persoane pe baza unui format national standardizat.

Clientii care au primit o evaluare a nevoilor speciale pot primi îngrijiri fie acasa, fie într-un centru de îngrijire sau într-o unitate similara.

Legea privind îngrijirea pe termen lung este administrata de supervizori speciali de îngrijire pe termen lung, la cererea guvernului central.

Acestia au transferat implementarea efectiva catre birourile de administrare a asistentei medicale; birouri desemnate în fiecare regiune, care sunt strâns afiliate unei societati de asigurari de sanatate. Ei organizeaza modul în care sunt furnizate serviciile de asistenta medicala.

Legea privind îngrijirea pe termen lung este o politica obligatorie de asigurari de sanatate bazata pe solidaritate: oricine plateste impozit pe venit în Olanda, plateste prime în conformitate cu acest act.

Îngrijirea conform Legii îngrijirii pe termen lung

Îngrijirea intensiva la care au dreptul rezidentii Olandei în temeiul Legii privind îngrijirea pe termen lung este descrisa pe baza unui numar de functii bine definite. Acest lucru asigura o libertate considerabila de a organiza îngrijirea specificata împreuna cu furnizorul de asistenta medicala.

Tipuri de servicii acoperite:

·sedere pe termen lung, plasarea într-un centru de îngrijire medicala sau în locuinte protejate destinate persoanelor cu dizabilitati mintale;

·îngrijire la domiciliu: asistenta la spalare, îmbracare, mersul la toaleta, igiena, administrare hrana, etc;

·îngrijire care creste încrederea în sine: acompaniere, învatarea îndeplinirii sarcinilor casnice;

·îngrijire medicala: asistenta medicala (de ex. pansarea ranilor, administrarea injectiilor);  

·tratamentul conform Legii îngrijirii pe termen lung: un tratament medical, paramedical sau comportamental care ajuta la recuperarea sau îmbunatatirea unei anumite stari;

·transportul la si de la  programele de zi si tratamentul de zi: pentru persoanele a caror stare medicala le împiedica sa calatoreasca independent;

Guvernul central decide ce tipuri de îngrijire ajung în cele din urma în pachetul de asistenta medicala conform Legii privind îngrijirea pe termen lung si este recomandat în acest proces de catre Institutul National de Sanatate.

Accesul la servicii

Persoanele care solicita asistenta pot contacta Agentia de evaluare a nevoii de îngrijire, care determina tipul de îngrijire de care are nevoie cineva. Acest lucru este denumit "diagnostic". Urmatorul pas este ca Agentia de evaluare a îngrijirilor medicale sa notifice biroul de administrare a asistentei medicale, care functioneaza în mod independent; exista un numar de 31 birouri în toata Olanda.

Biroul de administrare a asistentei medicale gestioneaza îngrijirea pe termen lung pe baza evaluarii nevoilor speciale furnizate de Agentia de evaluare a îngrijirii medicale si discuta situatia cu clientul (adica persoana care necesita îngrijiri medicale), care îsi poate declara preferinta pentru anumiti furnizori de asistenta medicala.

Clientul poate sa opteze pentru o sedere într-un centru de îngrijire medicala sau o locuinta asistata / locuinta protejata sau poate sa continue sa traiasca acasa, cu conditia ca aceasta sa fie lucid.

Pentru furnizarea de servicii,  biroul de administrare a asistentei medicale încheie un contract de achizitie de servicii cu un furnizor de servicii acreditat.

Alternativ, se poate face si printr-un buget personal de asistenta medicala, prin care persoanele achizitioneaza si îsi organizeaza propriile servicii.

Clientul si furnizorul de servicii agreeaza ulterior un plan pentru îngrijirea contractata sau un plan bugetar (pentru îngrijirea personala), în timp ce biroul de administrare a asistentei medicale informeaza furnizorul de servicii ca îngrijirea poate fi furnizata.

Furnizorul de îngrijire medicala furnizeaza ulterior servicii asa cum s-a convenit în planul de asistenta medicala sau planul de buget.

Finantarea asistentei medicale conform Legii privind îngrijirea pe termen lung

Actul privind îngrijirea pe termen lung este o asigurare sociala obligatorie pentru care oamenii platesc o prima dependenta de venit prin impozitul pe salarii. Valoarea primei se bazeaza pe un procent fix (9,65%) din impozitul pe venit, la o suma maxima de 33.589 EUR.

În plus, adultii care doresc sa beneficieze de serviciile de asistenta medicala conform Legii privind îngrijirile pe termen lung, platesc o contributie personala care este, de asemenea, dependenta de venit. În acest caz, se ia în calcul daca clientul locuieste acasa sau într-o unitate de îngrijire, este mai mic sau mai în vârsta de 65 de ani si este singur, casatorit sau într-un parteneriat domestic.

Toate contributiile sunt depuse în Fondul de îngrijire pe termen lung, gestionat de Institutul National de Sanatate. Guvernul central adauga fonduri publice daca aceste contributii sunt prea mici.

Se utilizeaza diverse forme de finantare, daca clientul a optat pentru îngrijire contractuala sau pentru un buget personal de asistenta medicala:

• pentru costurile de îngrijire contractate, o parte a fondului este transferata catre Biroul de Administratie (CAK). Acesta din urma plateste ulterior furnizorii de servicii;

• pentru plata prin intermediul bugetului personal de asistenta medicala, o parte din fond este transferata la Banca de Asigurari Sociale (Sociale Verzekeringsbank / SVB), care administreaza bugetele personale pentru titularii lor. Facturile furnizorilor de asistenta medicala (pâna la o suma maxima) sunt trimise la Banca de Asigurari Sociale, care plateste aceste facturi.

Calitatea

În Tarile de Jos, guvernul central este responsabil pentru asigurarea functionarii corecte a sistemului de sanatate. Guvernul stabileste cerintele de calitate pe care trebuie sa le îndeplineasca furnizorii din Legea privind îngrijirea pe termen lung.

Clientii si reprezentannii acestora, guvernul central, Agentia de evaluare a îngrijirilor medicale, Autoritatea olandeza pentru asistenta medicala, birourile de administrare a sanatatii si furnizorii de asistenta medicala sunt partile principale ale Legii privind îngrijirea pe termen lung; împreuna, ele determina calitatea serviciilor de asistenta medicala acoperite, precum si punerea în aplicare a initiativelor de îmbunatatire a calitatii asistentei acordate.

Daca clientii nu sunt multumiti de îngrijirea furnizata, ei au optiunea de a trece la un alt furnizor de servicii medicale contractate.

Persoanele care îsi administreaza propriile nevoi de asistenta medicala prin intermediul unui "buget personal de asistenta medicala" îsi pot alege si furnizorul preferat si calitatea necesara pentru achizitionarea serviciilor de îngrijire.

De asemenea, acestia au optiunea de a depune o plângere la furnizorii de asistenta medicala, la oficiile administratiei medicale si la Inspectoratul pentru sanatate.

Birourile de administrare a asistentei medicale pot stabili cerinte de calitate atunci când achizitioneaza asistenta medicala conform Legii privind îngrijirea pe termen lung. În plus, acestia verifica daca declaratiile trimise de companiile de asigurari de sanatate corespund îngrijirii specificate si contractelor de productie.

Supervizarea

Exista diverse agentii guvernamentale responsabile de supravegherea acestor cerinte de calitate:

• Autoritatea olandeza în domeniul sanatatii, care asigura implementarea Legii asigurarilor de sanatate în conformitate cu normele si reglementarile, precum si faptul ca actioneaza ca regulator pe pietele de asistenta medicala.

• Autoritatea Olandeza pentru Consumatori si Piete, care supravegheaza concurenta în domeniul asistentei medicale în interesul pacientilor si al partilor asigurate.

• Inspectoratul Olandez pentru Sanatate, care supravegheaza si consolideaza calitatea si siguranta asistentei medicale. 

Legea privind asistenta sociala

Conform Legii privind asistenta sociala din 2015, responsabilitatea acordarii de sprijin revine autoritatilor locale.

Aceasta include persoanele cu dizabilitati fizice, mentale sau psihice, inclusiv persoanele cu dizabilitati de învatare si persoanele în vârsta. Sprijinul este menit sa asigure ca oamenii pot continua sa fie membri productivi ai societatii si sa le permita sa continue sa traiasca acasa. În plus, in temeiul Legii privind asistenta sociala, autoritatile locale pot oferi locuinte protejate si sprijin pentru persoanele care nu au alte optiuni sau care nu pot sa traiasca acasa.

Abordare municipala: îngrijire si incluziune personalizata

Legea privind asistenta sociala se bazeaza pe principiul solutiilor personalizate si pe o abordare individuala. Autoritatile locale discuta cererea de asistenta a clientului împreuna cu clientul. Atunci, autoritatea locala trebuie sa furnizeze tipul adecvat de sprijin si sa determine modul în care va fi organizat acest sprijin.

Suportul conform legii privind asistenta sociala

În conformitate cu aceasta lege, autoritatile locale sprijina persoanele care întâmpina dificultati în a participa la societate, care nu pot avea grija de ele sau care au nevoie de cazare sau sprijin protejat.

Aceasta include, de exemplu:

• asistenta si programe de zi / activitate pe timp de zi;

• sprijin în gospodarie;

• sprijinul acordat de un îngrijitor informal;

• voluntari;

• un loc într-un mediu protejat (locuinte protejate) pentru persoanele cu tulburari psihice pe termen lung;

• sprijin pentru barbatii, femeile si copiii care sunt victime ale violentei domestice;

• sprijin social, de ex. pentru persoanele fara adapost;

• sprijin financiar pentru persoanele care suporta cheltuieli suplimentare semnificative din cauza bolii cronice sau a starii lor.

În acordarea asistentei conform Legii privind asistenta sociala, autoritatile locale disting între dispozitiile generale si dispozitiile personalizate.

Dispozitiile generale sunt destinate comunitatii în ansamblul sau: acestea ar putea include, de exemplu, dimineata la o cafea la centrul comunitar local, autobuzele care transporta batrânii în magazine, serviciile "mese pe roti" sau transport gratuit /redus pentru toti oamenii în vârsta de peste 75 ani.

Prevederile personalizate sunt concepute pentru o singura persoana; acest lucru ar putea include asistenta si îngrijiri, menaj, diferite servicii la domiciliu.

Acordarea de finantare conform Legii privind asistenta sociala

Metoda de finantare utilizata în cadrul Legii asistentei sociale este relativ simpla: autoritatile locale primesc fonduri de la administratia centrala prin intermediul Fondului municipal.

Autoritatile locale sunt libere sa aloce fondurile / resursele în conformitate cu legea.

Executivul municipal este responsabil fata de consiliul municipal pentru cheltuielile sale. Suportul contractat este platit de autoritatea locala direct furnizorului care a generat suportul.

Pentru sprijinul cerut de catre persoane fizice prin intermediul unui buget personal de asistenta medicala, autoritatea locala transfera fonduri catre Banca de Asigurari Sociale, unde clientii cu un buget personal de asistenta medicala pot trimite facturile pe care le-au primit pentru sustinerea lor si le pot plati.

Sursa: 4change.ro

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test