email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

MMFPSPV a lansat anuntul privind acreditarea / reacreditarea furnizorilor de servicii sociale

MMFPSPV a lansat anuntul privind depunerea cererilor de acreditare în vederea eliberării certificatelor de acreditare/licențelor de funcţionare ale furnizorilor de servicii sociale, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr.172/2014.

Cererea de acreditare a furnizorului, completată conform formularului prevăzut în anexa nr.2 la Normele metodologice, însoţită de documentele justificative (prevăzute la art.8 din Normele metodologice) se depun direct la registratura MMFPSPV sau pot fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu mențiunea „Solicitare de acreditare furnizor”. Cererea de acreditare a furnizorului şi documentele justificative constituie dosarul de acreditare al furnizorului.

Cererea de acreditare a furnizorului de servicii sociale poate fi descărcata de aici

La data depunerii sau transmiterii dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare (fără documentele justificative) se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro.  

Calendarul transmiterii cererilor pentru furnizorii deja acreditati

În scopul evitării blocajelor în desfășurarea procesului de acreditare, furnizorii de servicii sociale care deţin Certificate de acreditare/Decizii acreditare eliberate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.024/2004, cu modificările ulterioare, a căror valabilitate expiră după data de 01 ianuarie 2014, transmit cererile de acreditare conform următorului calendar:

17 martie - 14 aprilie 2014: furnizorii de servicii sociale care au sediul în județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Călărași, Cluj şi Municipiul Bucureşti.

15 aprilie - 12 mai 2014: furnizorii de servicii sociale care au sediul în următoarele județe: Constanta, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți şi Mureș.

13 mai - 16 iunie 2014: furnizorii de servicii sociale care au sediul în următoarele județe: Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.

În conformitate cu prevederile art.35 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, furnizorii acreditați conform Hotărârii Guvernului nr.1024/2004, cu modificările ulterioare, au obligația de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenței de funcţionare a serviciilor acordate, până la data de 1 ianuarie 2015. Până la data eliberării certificatului de acreditare şi a licenței de funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.024/2004, cu modificările ulterioare, se prelungește de drept.

Furnizorii de servicii sociale care nu se încadrează în prevederile art.35 din Legea nr.197/2012, pot depune cererile de acreditare pentru obținerea certificatului de acreditare fără respectarea calendarului menționat.

Solicitarea acreditării serviciilor sociale în vederea obținerii licenței de funcţionare, se realizează numai după eliberarea certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale.

Cererea de acreditare a serviciului, completată conform formularului prevăzut în anexa nr.7 la Normele metodologice, însoţită de fişa de autoevaluare şi documentele justificative prevăzute la art.18 alin.(1) se depun sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare serviciu social”. Cererea de acreditare a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative constituie dosarul de acreditare al serviciului.

Cererea de acreditare a serviciului şi fişa de autoevaluare (fără documentele justificative) se transmit și pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare a serviciului social.

Cererea de acreditare a serviciului social poate fi descărcata de aici. 

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum si formularele necesare le puteţi descărca de pe site-ul MMFPSPV, de la următoarea adresă:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/3222-2014-03-12-acreditare

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test