email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Ministerul Muncii organizează selecţia pentru subvenţii de la bugetul de stat, pentru lunile aprilie-decembrie 2014

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPSPV pentru anul 2014, lunile aprilie-decembrie.

Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul Cererii de solicitare a subvenţiei, inclusiv Fişa tehnică şi Bugetul unităţii de asistenţă socială sunt disponibile în format electronic pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice la adresa: http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/818-subventii1

Liniile prioritare de subvenţionare pentru anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice pot fi consultate aici

Documentele privind acordarea de subventii se depun în pachet închis la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din Str. Dem I. Dobrescu nr.2-4, intrarea B, Sector 1 Bucureşti, cod 010026. Termenul limita de depunere este 03 martie 2014, ora 16:30.

Pot participa la procedura de selecţie asociaţiile şi fundaţiile care nu au încheiate convenţii de acordare de servicii de asistenţă socială pentru anul 2014, cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Mai multe informatii depsre procesul de acordare a subventiile pentru anul 2014 puteti gasi aici.

Sursa: http://www.mmuncii.ro/

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test