email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

INVITAŢIE DE PRESĂ “Serviciile de îngrijire la domiciliu – o provocare în contextul Strategiei naţionale pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice”

  • 27.5% dintre vârstnicii români peste 65 de ani (aproape 900.000 de persoane) trăiesc în sărăcie extremă, faţă de o medie europeană de 7%. (Eurostat, EU-SILC, 2013
  • 1 din 5 vârstnici din România are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, dar doar 0.23% dintre aceştia beneficiază de aceste servicii
  • Peste 350 000 persoane în România au nevoie de îngrijiri la domiciliu însă din bugetul cumulat al CNAS şi MMFPSPV au fost plătite în 2012 servicii la domiciliu pentru 29.306 persoane
  • Peste 81% dintre furnizorii de servicii de îngrijire la domiciliu s-au confruntat cu o cerere crescută a serviciilor din partea persoanelor vârstnice
  • Strategia naţionala pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice, lansată spre consultare publică de către Ministerul Muncii nu reflectă pe deplin problemele cu care se confruntă vârstnici şi mai ales accesul precar la servicii sociale şi medical

Confederaţia Caritas România şi partenerii săi: Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas, Asociaţia ADAM şi Asociaţia Four Change vă invită să participaţi la masa rotundă “Serviciile de îngrijire la domiciliu – o provocare în contextul Strategiei naţionale pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice”.

Evenimentul va avea loc în ziua de 19 februarie 2015, între orele 9.00-15.00, la Hotel Marshall, situat pe strada Dr. Emanoil Bacaloglu, nr.2, Sector 2,. Bucureşti.

Obiectivul mesei rotunde este de a identifica soluţii concrete la problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice din România, care să fie transpuse în măsuri şi acţiuni legislative de către autorităţile publice locale şi naţionale.

În cadrul evenimentului vor participa reprezentanţi ai Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu.

În contextul lansării spre consultare a Strategiei naţionale pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, membrii Reţelei Seniorinet atrag atenţia asupra necesităţii de a dezvolta la nivel local parteneriate pe termen lung între autorităţile locale şi furnizorii de servicii, ca soluţie pentru accesul persoanelor vârstnice la servicii sociale şi medicale.

De asemenea Reţeaua SenioriNet propune parteneriate strategice la nivel local, care să permită furnizarea eficientă a aşa numitelor "servicii integrate": servicii medico-sociale, servicii mobile de îngrijire, cu caracter pluridisciplinar. În prezent, serviciile sociale şi cele medicale sunt foarte greu de alăturat, din pricina unui sistem diferit de tarifare, standarde de calitate, acreditare, salarizare etc.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” şi face parte dintr-un ciclu de 16 mese rotunde de dialog social care urmăresc identificarea nevoilor existente la nivel local privind îngrijirea la domiciliu şi promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în rândul autorităţilor locale.

Proiectul „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Pentru orice informaţii şi confirmări, ne puteţi contacta la e-mail office (@)4change.ro sau telefon 31 432 84 19 persoană de contact Rodica Nenov, Responsabil Comunicare.

Notă pentru redactori:

Reţeaua SenioriNet este creată în cadrul Proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană cu scopul de a sprijini organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social, cu precădere a celor care oferă servicii pentru vârstnici, pentru ca acestea să deservească mai bine interesele beneficiarilor şi să dobândească o voce puternică în relaţia cu autorităţile publice centrale şi locale.

Reţeaua SenioriNet are 57 de membrii activi şi îşi propune să crească accesul vârstnicilor din România la servicii de îngrijire la domiciliu prin dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din sectorul social şi susţinerea participării lor active în formularea politicilor publice.

 

MASA ROTUNDĂ

“Serviciile de îngrijire la domiciliu – o provocare în contextul Strategiei naţionale pentru îmbătrânire activă şi protecţie a persoanelor vârstnice”

Bucureşti, Hotel Marshal, 19 februarie 2015

 

 AGENDĂ

 

Ora

Tema

09.00-09.30

Înregistrarea participanţilor

09.30 -10.30

Deschiderea lucrărilor

Rodica Căciulă, responsabil conţinut tematic proiect SenioriNet, VicePreşedinte Asociaţia Habilitas – CRFP

 Importanţa consultării organizaţiilor neguvernamentale în elaborarea strategiilor şi politicilor sociale

Thomas Stauffer - Şeful Biroului Contribuţiei Elveţiene în România, Ambasada Elveţiei în România

 Prezentare proiect SenioriNet

Doina Crângaşu, Manager proiect SenioriNet, Director Executiv Confederaţia Caritas România

 Prezentare reţea SenioriNet

Măriuca Ivan, coordonator reţea proiect SenioriNet, Director General Fundaţia Crucea Alb Galbenă Bucureşti

10.30-11.00

Proiect local exemplu de bună practică

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor” Omenia” Bucureşti

11.00-11.30

Pauza de cafea

11.30 -13.00

Dezvoltarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu pentru persoane vârstnice în România – legislaţia actuală în domeniu

Elena Dobre, Director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Strategia de promovare a îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice

Elena Dobre, Director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 Prezentarea documentului de politică publică SenioriNet

Diana Chiriacescu, Expert politici publice

13.00-14.00

Discuţii şi recomandări referitoare la documentele în lucru elaborate de Ministerul Muncii

 Concluzii. Închiderea mesei rotunde

14.00-15.00

Prânz

 

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test