email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Invitatie " Conferinta nationala a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu"

INVITAŢIE

Confederaţia Caritas România şi partenerii săi: Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas, Asociaţia ADAM şi Asociaţia Four Change, iniţiatori ai reţelei SenioriNet, alcătuită din 58 de membri, ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu dedicate persoanelor vârstnice,vă invită să participaţi la:

“CONFERINŢA NAŢIONALĂ A FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU”

Marţi 16 iunie 2015 în Bucureşti, la hotelul MARSHAL GARDEN, sala PANORAMIC 1, etaj 5, situat în Calea Dorobanti nr 50 B, Sector 1

Conferinţa naţională, ce marchează finalul proiectului SenioriNet, va reuni membri ai reţelei SenioriNet, reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, autorităţi publice la nivel local şi central – ministere, instituţii publice – DGASPC, SPAS etc., asociaţii reprezentative ale vârstnicilor, reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Varstnicilor, ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, alte ONG-uri active şi experţi în domeniu, reprezentanţi ai mediului academic şi ai mass media.

 În cadrul evenimentului vor fi prezentate demersurile realizate în cadrul proiectului privind dezvoltarea unui sistem national de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, accesibile, de bună calitate, unitar reglementate de către ministerele de resort (MMFPSPV, MS), disponibile pe întreg teritoriul national și cu un cost rezonabil pentru beneficiari.

 Evenimentul are loc în cadrul Proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Reţeaua SenioriNet sprijină organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social, cu precădere cele care oferă servicii socio-medicale la domiciliu pentru vârstnici, pentru ca acestea sa deservească mai bine interesele beneficiarilor şi să dobândeasca o voce comună puternică în relaţia cu autorităţile publice centrale si locale.

  AGENDA

 

09.00-09.30

Inregistrarea participanţilor

09.30-11.15

Deschiderea lucrărilor conferinţei

E.S. dl. Jean-Hubert LEBET, Ambasador al Confederatiei Elvetiei in Romania

Dl. Ionut Sibian, Director al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Obiective şi rezultate obţinute în cadrul proiectului SenioriNet Prezentarea reţelei SenioriNet,  Dna. Doina Crângaşu, Manager Proiect SenioriNet, Director Executiv Confederaţia Caritas România

Intervenţii ale reprezentanţilor autoritatilor 

Dna. Rodica Nassar, VicePreşedinte al Camerei Deputaţilor

Dl. Codrin Scutaru, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Dl. Nicolae Banicioiu, Ministru al Sănătăţii (tbc)

Problematica domeniului de îngrijiri socio-medicale la domiciliu acordate vârstnicilor si prezentarea documentului de politică publică în domeniu

Dna. Diana Chiriacescu, Expert Politici Publice, Confederaţia Caritas România

11.15-11.45

Pauză de cafea

11.45-13.30

Cadrul de reglementare al serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu

Moderator: Diana Chiriacescu, Expert Politici Publice

Exemple de bune practici în domeniile de intervenţie la domiciliu:

   Fundaţia Crucea Alb - Galbena – îngrijiri medicale

   Asociaţia Caritas Alba Iulia – îngrijiri sociale

   Hospice Casa Speranţei – îngrijiri paliative integrate

Invitati:

dl. Vasile Cepoi, preşedinte CoNAS, Secretar de Stat, Ministerul          Sănătăţii

dl. Gheorghe Radu Tibichi, Director General, CNAS

dna. Lăcrămioara Corcheş, Director General,  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Intrebări şi răspunsuri

13.30 - 14.30

Masa de prânz

14.30 -16.30

Provocări şi soluţii la nivel local în îngrijirea la domiciliu

Moderator: dna. Diana Secal, Director Executiv, Asociaţia Four Change  

Exemple de bune practici în comunităţi locale:

   Dna. Gabriela Achihăi, Preşedinte Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău, jud. Bacău

   Dl. Mirzac Iancu Valentin, Primar Comuna Coloneşti, jud. Bacău

   Dl. Péter György, Director Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistentă   Medicală si Socială, jud. Alba

    DL. Laczkó-Albert Elemér, primar Remetea, jud. Harghita   

   Dl. Adrian Pintea, Director Serviciul Public de Asistenta Socială Primaria Simeria, jud. Hunedoara

   Dl. Rababoc Benone, primar comuna Talpa, jud. Teleorman

Intrebări şi răspunsuri

Concluziile conferinţei

   Dna. Mariana Niţelea, Confederaţia Caritas România

   Dna. Mariana Oancea, Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti

 

 

 

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test