email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Ghid de consolidare a dialogului civic pentru interventii eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau, în parteneriat cu Asociatia four Change si Universitatea Danubius Galati lanseaza varianta online a „Ghidul de consolidare a dialogului civic pentru interventii eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achizitii de servicii în fiecare comunitate.”

Persoanele vârstnice în comunitate – un capital de resurse si experienta

Persoanele vârstnice au fost mereu privite cu respect în România, iar batrânetea a fost perceputa ca un rezervor de experienta, întelepciune si echilibru pentru comunitate.

Îmbatrânirea demografica si migratia economica a tinerilor au dus însa la o perceptie diferita a îmbatrânirii si la atitudini noi în rândul publicului. Costurile mai mari de protectie sociala, îngrijirea medicala si cea de lunga durata, sunt aspectele pe care discursul public le scoate în evidenta de cele mai multe ori, în dauna potentialului si a resurselor pe care vârstnicii le reprezinta pentru comunitati.

În ciuda acestor schimbari de perceptie si atitudini,nevoile persoanelor vârstnice nu s-au schimbat de-a lungul timpului. Iesirea la pensie nu mai este privita de mult timp ca o încheiere a vietii active. Preocuparea majoritatii persoanelor cu vârste de peste 65 de ani este aceea de a pastra un nivel cât mai bun de independenta si de relationare sociala, de a-si putea mentine gospodaria în mod autonom si de a participa la activitatile din comunitate.

Pentru ca aceste obiective sa poata fi atinse, persoanele vârstnice trebuie sa aiba acces egal si eficient la un numar de servicii în localitatea lor de domiciliu, servicii care contribuie la mentinerea starii lor de sanatate, a demnitatii si autonomiei, a participarii la activitatile zilnice si sociale. Este vorba de servicii medicale (medic de familie, servicii medicale preventive si specializate), servicii de suport la domiciliu (îngrijirea locuintei, procurarea alimentelor, sarcini domestice curente), servicii de îngrijire si asistenta medico-sociale la domiciliu (îngrijire mai specializata atunci când starea de sanatate a persoanelor se deterioreaza) sau, în cazul unor nevoi foarte complexe de îngrijire, servicii rezidentiale (cu cazare).

Atunci când toate aceste servicii functioneaza eficient si sunt disponibile în comunitatea lor, persoanele vârstnice au o viata activa, pot locui autonom în gospodaria proprie si participa pe o perioada mai îndelungata la viata comunitatii. Experienta si competentele lor pot fi valorificate mult mai bine, atât în schimburile inter-generationale cât si în activitati de voluntariat, în consultarile publice sau în domeniile în care expertiza lor este foarte necesara (educatie, mestesuguri, activitati traditionale sau gospodaresti etc.).

Dezvoltarea serviciilor sociale, medico-sociale si de suport pentru persoanele vârstnice este folositoare si altor categorii de persoane din comunitate, ca de exemplu persoanelor cu dizabilitati ori persoanelor adulte care au probleme temporare de sanatate. Totodata, ele degreveaza membrii familiei în situatiile în care îngrijirea persoanelor vârstnice ar deveni permanenta si ar necesita iesirea din câmpul muncii a unei rudele apropiate.

Modul în care se pot dezvolta eficient serviciile sociale si de suport în comunitate depinde foarte mult de rezultatele consultarilor permanente si active dintre actorii cheie implicati în acest proces: persoanele vârstnice însele, autoritatile locale, membrii familiilor si furnizorii de servicii.

Dialogul civic reprezinta o modalitate structurata de a discuta cu autoritatile locale pentru atingerea unor obiective de interes general pentru comunitate. Acest tip de dialog duce la consens si angajament partajat, în subiecte care sunt în general complexe si care cer o mobilizare pe termen lung din partea tuturor actorilor cheie. El reprezinta o buna ocazie de a pune în relatie de colaborare actorii cheie de la nivelul comunitatii: cetateni, furnizori de servicii, autoritati publice.

Ghidul este destinat profesionistilor si voluntarilor din organizatiile neguvernamentale, persoanelor vârstnice si familiilor acestora, dar si reprezentantilor autoritatilor publice care sunt responsabile pentru identificarea nevoilor cetatenilor, precum si pentru planificarea, finantarea si implementarea serviciilor necesare în comunitate pentru persoanele vârstnice.

Ghidul complet poate fi descarcat aici.

http://www.4change.ro/library/files/consolidarea_dialogului_civic_poca_august_2019.pdf

Varianta printata a GHID-ului urmeaza sa apara in luna Septembrie.

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test