email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Formare de infirmieri in mai multe judete din tara!

Timp de 18 luni, 765 femei cu nivel scazut de calificare din 3 regiuni de dezvoltare vor dobandi calificari relevante in domeniul medical care sa le asigure accesul la locuri de munca adaptate nevoilor si competentelor pe care le detin. Pe termen lung proiectul îşi aduce o contribuţie directă la imbunătăţirea sistemului medical şi de asistenţă socială în cele 13 judeţe vizate de acest proiect.

Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială în parteneriat cu Centrul Diacezan Caritas Iasi şi Asociatia Four Change implementează începând cu 1 Mai 2014 proiectul „Calificarea Femeilor in meseria de infirmier. O sansa pentru servicii medicale si sociale de calitate”. 

Accesul inegal al femeilor la locurile de munca este direct corelat cu lipsa calificarilor necesare pietei muncii si insuficienta dezvoltare economica si sociala. Lipsa locurilor de munca, in special in mediul rural are ca efect direct un numar ridicat de persoane neocupate. Calitatea si acoperirea geografica extrem de redusa a serviciilor de sanatate si asistenta sociala si lipsa personalului mediu calificat care sa ofere aceste servicii, cu precadere infirmiere calificate, are efect direct asupra intregii societati. Datele cele mai recente ne arata ca in spitalele din Romania raportul infirmiere/pat fiind de 0.2, mult sub media europeana 1/1. Mai mult la nivel local lipsa infirmierelor este strans legata de dezvoltarea precara a serviciilor socio medicale la nivelul localitatilor mici-nu poti crea un serviciu daca nu ai personalul competent sa le furnizeze .

In cadrul proiectului: 

va fi realizat un Studiu despre segrearea profesioanala bazata pe egalitatea de sanse in ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile in sectorul sanatate si asistenta sociala. Studiul va analiza in profunzime accesul femeilor la profesiile din domeniul sanatate si social in cele 3 regiuni si va ajuta la identificarea micro-regiunilor in care este nevoie de personal specializat. 

Vor fi organizate cel putin 20 de sesiuni de informare organizate la Primarii sau in Spitale pentru informarea privind cursurile de calificare. 

vor fi calificate 765 de femei din mediul rural sau mediul urban care nu au calificarea necesara pentru a fi angajate ca infirmiere in cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate in mediul rural/urban, femei care sunt angajate ca infirmiere, dar nu detin calificarea necesara,ceea ce determina un risc major de pierdere a locului de munca,femei fara loc de munca) vor participa la calificarea ce va urma standardele ocupationale pentru meseria de infimiera, nivel 2 calificare,COR 513 204. 

vor fi furnizate peste 33840 ore de formare (teoretice+practice) si 47 sesiuni de calificare in meseria de infimiera in 13 judete. 

va fi creata prima asociatie profesionala pentru infirmiere - Asociatia va avea rolul de a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere si de a participa la dezbateri publice ce vizeaza legislatia cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca infimiere. Membrii fondatori ai asociatiei vor fi selectati din randul femeilor participante la cursul de calificare. 

Vor fi organizate 3 seminarii regionale cu scopul de a promova conceptele fundamentale ale egalitatii de sanse si importanta educatiei in randul femeilor fara calificare.  

Va si realizata o campanie de constientizare care va aduce pe agenda publica dezbaterea privind sansele egale din domeniul sanatatii si social,importanta calificarilor pentru grupurile vulnerabile si importanta calificarii din perspectiva cresterii calitatii si dezvoltarii serviciilor 

Proiectul se adresaza femeilor din judetele Alba Braşov Cluj Covasna Sibiu Harghita Mureş Iaşi Neamţ Bacău Suceava Vaslui Hunedoara aflate in urmatoarea situatie de vulnerabilitate:

- femei din rural care nu au calificarea necesara pentru a fi angajate ca infirmiere in cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate in mediul rural

- femei care sunt angajate ca infirmiere dar nu detin calificarea necesara

- femei din urban fara loc de munca. 

Lansarea proiectului va avea loc in data de 29 Mai 2014 in intervalul 10:00-12.00, sediul Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială la Centrul de conferinţe Jakab Antal, Sala A, str. Szek, nr. 147, Miercurea Ciuc

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, are o durata de 18 luni si un Valoarea total eligibila a proiectului : 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile este de 5.116.778.90 RON.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Asociaţiei Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială, la numărul de telefon 0724.327941 e-mail: gyorgy.peter@caritas-ab.ro , persoana de contact Péter György, sau tel:  0724.042048, e-mail: gyorgy.bersza@caritas-ab.ro, persoana de contact Berszán Árus György. 

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test