email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Fonduri europene pentru îngrijirea vârstnicilor aflaţi în dificultate

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat ieri, 8 decembrie, în consultare publică Ghidul Solicitantului „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici", cu o alocare de 15 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele aferente acestei linii de finanţare vizează persoanele vârstnice aflate în situaţii de dependenţă și/sau în risc de excluziune socială.

Proiectele vor promova îmbătrânirea activă şi vor consolida rețeaua națională de servicii sociale de proximitate destinate persoanelor vârstnice în dificultate.

Se vor finanţa centre de zi pentru persoane vârstnice, servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, precum și, după caz, activități de distribuire a hranei la domiciliu, prin intermediul serviciilor de tip „masa pe roţi". De asemenea, apelul vizează activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber în cluburile de profil. Sunt încurajate iniţiativele de asistență comunitară și de promovare a voluntariatului printre persoanele vârstnice.

Solicitaţii şi partenerii eligibili sunt furnizorii de servicii sociale, precum şi autorități publice locale în parteneriat cu actorii sociali relevanți, de exemplu organizații ale vârstnicilor.

Un proiect selectat poate primi maximum 400.000 de euro pentru o perioadă de implementare de cel mult 36 de luni. Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici" sunt așteptate până la data de 23 decembrie 2016 la adresa: servicii.sociale@fonduri-ue.ro.


Despre „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici"

• face parte din Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii. Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4. Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
• sprijină măsurile pentru vârstnici (65.1, 65.2, 65.5) din Pachetul naţional anti-sărăcie.


Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

Sursa articol: www.fonduri-ue.ro

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test