email: seniorinet@caritas.org.ro 

phone:0371 185 226


The proposal of public policies on homecare medical services and social care services for the elderly.

SenioriNet Network proposes a policy public paper on the functioning, regulation and sustainability of home care services for the elderly, nationwide. 

Position paper on supporting home care services

Over 53 representatives of NGOs, central and local public authorities as well as independent experts signed the Position paper on supporting home care services

Home care services - a chance to a dignified life for the elderly in Romania

SenioriNET Network publishes The Opinion barometer on cooperation between the NGOs providing home care services and the public authorities.

Strategiei Nationale pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice a fost aprobata

Documentul are trei mari obiective: prelungirea vieţii active a vârstnicilor, promovarea participării lor sociale și demne și obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă.

Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015 – 2020, care are ca obiectiv principal îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor, a fost adoptată in data de 15 iulie, de Guvern.

Realizată de experții Ministerului Muncii împreună cu Banca Mondială, în acord cu agenda politicii de îmbătrânire activă în România, Strategia vizează o societate în care persoanele vârstnice sunt încurajate şi ajutate să ducă o viaţă sănătoasă, productivă, participativă, demnă şi independentă, iar în acest sens au fost stabilite trei mari obiective generale: prelungirea vieţii active, promovarea participării sociale și demne pentru vârstnici și obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele care au nevoie de îngrijire de lungă durată.

Principalele direcții de acțiune ale actului normativ

1. Participare pe piaţa muncii

o   strategii de gestionare a piramidei vârstelor la angajatori;

o   condiţii optime de muncă, locuri de muncă adaptate, program flexibil;

o   servicii specializate de plasare a forţei de muncă vârstnice;

o   sisteme de beneficii şi facilităţi fiscale pentru angajatori;

o   combaterea discriminării pe criterii de vârstă;

o   învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dobândirea de noi competenţe;

o   asigurarea transferului de experienţă : mentorat, consiliere etc.

2. Rol activ în societate şi familie

o   solidaritate şi dialog - întărirea participării şi implicării active în viaţa societăţii a persoanelor vârstnice și organizaţiilor reprezentative ale acestora;

o    sprijinirea dezvoltării mişcării de voluntariat în rândul seniorilor;

o   asigurarea securităţii veniturilor la bătrâneţe - pensii, beneficii de asistenţă socială,  indemnizaţii şi facilităţi fiscale, servicii de pregătire în vederea pensionării etc;

o   sprijinirea vârstnicilor care îngrijesc alte persoane şi recunoaşterea aportului persoanelor vârstnice în familie;

o   sprijinirea persoanelor vârstnice care doresc să dobândească noi cunoştinţe, să se implice în  activităţi de educaţie şi culturale.

3. Mod de viaţă autonom

o   promovarea importanţei  menţinerii unui stil de viaţă sănătos şi activ fizic;

o  asigurarea unui mediu de viaţă sigur şi prietenos şi menținerea mobilităţii pentru facilitarea participării sociale prin: adaptarea mediului propriu de viaţă şi a mediului ambiant, utilizarea de noi tehnologii pentru monitorizare la domiciliu în caz de dependență, pentru deplasare, adaptarea transportului în comun, etc;

o   asigurarea accesului fără discriminare la servicii şi tratament medical;

o   dezvoltarea serviciilor specializate de geriatrie-gerontologie;

o   dezvoltarea serviciilor de îngrijire de lungă durată, la domiciliu şi în regim rezidenţial;

o   adoptarea măsurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de abuz asupra persoanelor vârstnice.

4. Promovarea imaginii pozitive privind vârsta a treia

o   campanii de informare în masă;

o   campanii de educaţie în şcoli;

o   încurajarea implicării mas-media.

Portal co-funded by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union, under the Grant Scheme for NGOs, Thematic Fund for
Civil Society Participation - Swiss-Romanian Cooperation Programme.

test