email: seniorinet@caritas.org.ro 

phone:0371 185 226


The proposal of public policies on homecare medical services and social care services for the elderly.

SenioriNet Network proposes a policy public paper on the functioning, regulation and sustainability of home care services for the elderly, nationwide. 

Position paper on supporting home care services

Over 53 representatives of NGOs, central and local public authorities as well as independent experts signed the Position paper on supporting home care services

Home care services - a chance to a dignified life for the elderly in Romania

SenioriNET Network publishes The Opinion barometer on cooperation between the NGOs providing home care services and the public authorities.

Dezbaterea Publică “Serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice – realităţi si perspective”

Miercuri, 20 mai 2015, ora 10.30 va avea loc  la Palatul Parlamentului, Camera Deputatilor, Sala Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială Dezbaterea Publică “Serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice – realităţi si perspective"  

Obiectivul dezbaterii publice îl constituie implicarea decidenţilor politici în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, cu precădere în sfera:

-     extinderii progresive a reţelei de servicii de îngrijiri la domiciliu (de la analiza de nevoi la implementarea si monitorizarea continuă a serviciilor);

-     îmbunătăţirii legislaţiei, reglementărilor în domeniu şi a mecanismelor de finanţare a acestor servicii;

-   dezvoltării unui program naţional de calificare, formare continuă şi menţinere pe  piaţa muncii din România a profesioniştilor din acest domeniu.

ca o prioritate pentru politica publică în domeniul îmbătrânirii active şi a protecţiei persoanelor vârstnice.

Dezbaterea publică are loc în cadrul proiectului „SenioriNet – Reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

AGENDA PROPUSĂ

 

Ora

Tema

10.00-10.30

Inregistrarea participanţilor

10.30 -11.30

Deschiderea lucrărilor

Adrian Solomon, Preşedintele Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, Camera Deputaţilor, Parlamentul României

Ingrijirile la domiciliu – o prioritate pentru política publică în domeniul îmbătrânirii active şi a protecţiei persoanelor vârstnice:

Moderator: Mariana Niţelea, Confederaţia Caritas România

Prezentarea reţelei SenioriNet. Provocări ale ONG-urilor, furnizori non-profit de îngrijiri socio-medicale la domiciliu

Doina Crângaşu, Director Executiv Confederaţia Caritas România

Măriuca Ivan, Director General Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România

Rodica Căciulă, Vice-preşedinte, Asociaţia Habilitas – CRFP

Problematica domeniului de îngrijiri socio-medicale la domiciliu acordate vârstnicilor

Diana Chiriacescu, Expert politici publice

11.30-12.00

Pauză de cafea

12.00 -14.00

Intervenţii ale reprezentanţilor instituţiilor publice centrale

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Administraţia Prezidenţială

Avocatul Poporului

Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice

 Dezbateri

 Concluzii: propuneri etape viitoare de colaborare

14.00 – 14.30

Prânz

 

 Organizaţiile care au pus bazele Reţelei SenioriNet sunt:

Confederaţia Caritas România, Asociaţia Four Change, Fundaţia Crucea Alb Galbenă România, Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti, Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională

Portal co-funded by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union, under the Grant Scheme for NGOs, Thematic Fund for
Civil Society Participation - Swiss-Romanian Cooperation Programme.

test