email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

DA Servicii Sociale ! Semnează Petiția prin care cerem Guvernului să aloce mai multe fonduri pentru dezvoltarea de servicii sociale !

 

SERVICII SOCIALE Asistat Social

                                        = Dreptul la o Viață Demnă

 

 

Confederația Caritas România și ONGurile active în sectorul social Te invită să sustii petiția prin care solicităm Guvernului României  să crească cu 0,3% pe an din PIB până în 2020 bugetul  disponibil la nivel central pentru servicii sociale.

 

Ce sunt serviciile sociale

În Uniunea Europeană, serviciile sociale au un rol decisiv în îmbunătățirea calității vieții și asigurarea protecției sociale. Acestea includ: securitate socială, servicii de ocupare și formare profesională, locuințe sociale, îngrijirea copilului, îngrijirea pe termen lung și serviciile de asistență socială.

În România, Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 definește serviciile sociale ca “ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea  prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.”

Cu toate acestea…

Ø  Bugetul alocat serviciilor sociale în România nu a depășit niciodată 0,6% din PIB (media in UE variază între 2,2 – 2,5% din PIB)

Ø  Organizațiile neguvernamentale (ONGuri / asociații și fundații) acreditate ca furnizori de servicii sociale (și care reprezintă 49% din totalul furnizorilor), au acces limitat la finanțare publică

Ø  ONGurile furnizează servicii sociale grupurilor vulnerabile acolo unde Guvernul și autoritatea publică locală nu au capacitatea să răspundă nevoii de asistență socială

Ø  Pentru a menține și a oferi în continuare aceste serviciii, ONGurile fac eforturi uriașe pentru a strânge fondurile necesare

Ø  Donatorii și partenerii internaționali s-au retras treptat începând cu 2007, anul aderării României la UE

Ø  Organizațiile internaționale care au continuat să sprijine financiar serviciile sociale și după 2007 ne întreabă: PÂNĂ CÎND? CE FACE GUVERNUL?

Iar, situația din România este alarmantă:

Ø  40% din populația României se află în risc de sărăcie si excluziune socială (al doilea cel mai mare % din UE 28)

Ø  48,5% este rata de sărăcie a copiilor

Ø  17,7% este rata de sărăcie la populația încadrată în muncă (angajații săraci)

Ø  23,1% este rata șomajului la tinerii sub 25 de ani

Ø  7,3% este rata șomajului

Ø  28,9% reprezintă populația afectată de deprivare materială severă

În acest context, dezvoltarea serviciilor sociale trebuie sa devină o prioritate! La nivel european, serviciile sociale reprezintă un mijloc vital pentru atingerea obiectivelor de bază ale UE, cum ar fi coeziunea socială, economică și teritorială, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și creșterea economică.

“Asistații social” ai României sunt persoane care vor să trăiască și să muncească în DEMNITATE!

Doar cu ajutorul vostru creăm premiza unei baze de susținere pentru a convinge Guvernul să crească cu 0,3% pe an din PIB până în 2020 bugetul pentru serviciile sociale.

Semnează Petiția: DA Servicii Sociale !

***

În România, serviciile sociale funcţionează şi sunt finanţate descentralizat, pe principiul autonomiei locale și pot fi furnizate separat sau împreună cu alte servicii conexe, precum prestaţii sociale, servicii de sănătate şi educaţie.

Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de către furnizorii privaţi non-profit (ONGuri / asociaţii și fundaţii)  ar contribui la incluziunea activă a persoanelor defavorizate şi ar crea locuri de muncă. Astfel, investiția în  servicii sociale generează un impact pozitiv pe termen lung, iar eficienţa cheltuielii publice ar fi mult mai mare decât în cazul prestaţiilor sociale.

În funcție de scopul serviciului, serviciile sociale sunt:

Ø  De asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei

Ø  De îngrijire personală

Ø  De recuperare și reabilitare

Ø  De inserție / reinserție socială

Serviciile sociale pot fi acordate:

Ø  La domiciliul beneficiarului

Ø  În centre de zi

Ø  În centre rezidențiale, cu cazare pe perioadă determinată sau nedeterminată

Ø  La domiciliul / sediul specialistului care acordă serviciul

Ø  În comunitate

  

Vizionează cîteva modele de servicii sociale:

Serviciul de Îngrijire la Domiciliu / Caritas Alba Iulia

https://www.youtube.com/watch?v=N6LYjGbNOrw

 Serviciul de Dezvoltare a Competenței Mișcării / Caritas Alba Iulia

https://www.youtube.com/watch?v=R_x45vD6ZwI

 Serviciul de integrare profesională a tinerilor seropozitivi / Alături de Voi România

https://www.youtube.com/watch?v=84WyD7GKCGg

 Servicii pentru persoane adulte cu dizabilități intelectuale / Pentru Voi, Timișoara

https://www.youtube.com/watch?v=G2y6MvMofKM

 Servicii sociale si medicale / Caritas Iași

https://www.youtube.com/watch?v=cef9NlWIx4s

 Serviciul Centru de zi – grădinița Don Bosco pentru copii din familii defavorizate / Caritas Satu Mare

https://www.youtube.com/watch?v=5kJySnK9SBg

 Serviciu Centru de zi pentru copiii cu dizabilități / Caritas București

https://www.youtube.com/watch?v=D4WdV-yuo1Q

 Studii de caz / beneficiari de servicii sociale

https://www.youtube.com/watch?v=BkRsZDq7YuY

https://www.youtube.com/watch?v=xcZzNWmHJC4

 Testimoniale  condiții de muncă în România / Caritas România

https://www.youtube.com/watch?v=8ymjlWbSfKI

Testimonial angajată Centrul de zi Periam / Caritas Timișoara

https://www.youtube.com/watch?v=DF443nozg5I

 Voluntari francezi pentru copiii defavorizati din Romania/Caritas Timisoara

https://www.youtube.com/watch?v=oLgVCFjLOTA

 

Bibliografie:

  1. Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=794
  2. Gabriela Dima (coorodnator , Serviciile sociale în România. Rolul actorilor economiei sociale, Institutul de Economie Socială, București 2013
  3. Legea Asistenţei Sociale Nr. 292 din 20 decembrie 2011. Emitent Parlamentul României http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf
  4. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_Romania
  5. Rezultatele analizei documentare. Sectorul Incluziune Socială și Combaterea Sărăciei (Mai 2013) http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/Dezbateri%20parteneriale/Rezultatele%20analizei%20documentare/03.06.2013/7.Social%20inclusion_23%20mai.pdf
  6. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Brief-on-poverty-mapping-in-Romania-2014-03-04a-ro.pdf

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test