email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

COMUNICAT DE PRESĂ - Vârstnicii din România au dreptul la servicii sociale în fiecare comunitate

1 octombrie 2018

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați au organizat, luni, 1 octombrie 2018, la sediul Consiliului județean Bacău, Conferința de deschidere a proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate”. Evenimentul a promovat proiectul în rândul ONG-urilor furnizoare de servicii sociale, crescând astfel nivelul de interes al acestora, privind participarea în proiect.

Organizată sub sloganul SĂ VISEZI, SĂ PRIVEȘTI, SĂ PARTICIPI, NU DEPINDE DE VÂRSTA! SĂ LUPTĂM ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA IZOLĂRII VÂRSTNICILOR DIN ROMÂNIA! conferinţa a reunit reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, autorităţi publice la nivel local, instituţii publice – DGASPC, SPAS, asociaţii reprezentative ale vârstnicilor, ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și furnizori de servicii sociale destinate vârstnicilor.

În cadrul evenimentului a fost prezentat conceptul de pachet legislativ tertiar – soluție pentru contractarea de servicii sociale destinat persoanelor vârstnice, în vederea dezvoltării unei sistem național de servicii sociale dedicat persoanelor vârstnice disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor.

De asemenea, evenimentul a reunit studii de caz ale diferitilor furnizori de servicii dedicate persoanelor vârstnice, precum și tematici legate de dezvoltarea durabilă și egalitate de șanse în serviciile sociale. 

“Ne dorim o capacitate crescută a ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile inițiate de Guvern privind furnizarea de servicii sociale destinate vârstnicilor. Pe termen lung, acest lucru va conduce la creșterea speranței de viață, încetinirea ritmului de degradare psiho-somatică și conștientizarea ridicată la nivelul comunităților cu privire la importanța evitării instituționalizării persoanelor vârstnice dependente, a declarat ”Gabriela Achihăi, Președinte Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Dintre rezultate previzionate ale proiectului, menționăm:

- 75 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice instruiți în domeniul achizițiilor publice;

- 4 pachete de documente privind achiziția de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice elaborate în cadrul unor grupuri de lucru formate din specialiști ai ONG și reprezentanți ai autorităților locale;

- 5 mese rotunde cu reprezentanții ONG-urilor și autorităților locale în vederea prezentării pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice;

- cel putin 50 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice instruiți în lobby si advocacy;

- un ghid de consolidare a dialogului civic;

- o vizita de studiu organizată cu participarea a cel puțin 15 reprezentanți ai autorităților publice locale;

- 15 întâlniri organizate cu decidenţi politici;

- 5 autorități locale care adoptă propunerile de politică publică în sedință de consiliu local/județean.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și are ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email comunicare@4change.ro, persoana de contact Aurelia Pasăre.

***

Notă pentru redactori:

*Populatia vârstnică reprezintă 15% din populația țării, iar estimările arată că în anul 2050, procentul va ajunge la 30%. Nevoia de servicii destinate persoanelor vârstnice se manifestă la cel putin 20% din populatia vârstnica actuala,dar este acoperită doar în procent de 0.23%.

**Fundația de Sprijin Comunitar Bacau este o organizație nonguvernamentală, cu statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fără caracter religios, înființată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor aflați în situații de marginalizare și risc social. FSC se bucură de recunoaștere națională și internațională având parteneri instituționali din Marea Britanie, Norvegia, Franța, Germania și peste 25 de premii câștigate în cadrul principalelor Gale și evenimente ce promovează responsabilitatea socială și excelența în domeniul ONG.

Asociația Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică,management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românesti.

Universitatea „Danubius” este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 409/2002. Cadrele didactice care alcătuiesc corpul profesoral al Universității "Danubius" din Galați provin din elita centrelor universitare Iași, București și Galați, si sunt în totalitate doctori sau doctoranzi. Conexiunile academice și de cercetare științifică acoperă America de Nord, Europa și Asia, cunoscând un trend continuu ascendent.

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test