email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

COMUNICAT DE PRESĂ SenioriNET – Reţeaua Furnizorilor de Îngrijire la Domiciliu rezultate dupa 2 ani de funcționare

COMUNICAT DE PRESĂ

 SenioriNET – Reţeaua Furnizorilor de Îngrijire la Domiciliu

rezultate dupa 2 ani de funcționare  

Bucureşti, Octombrie 2015

 •  360 de furnizori de îngrijire de bătrâni la domiciliu cartografiaţi la nivel național
 • O propunere a unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice elaborată
 • Peste 110.000 de persoane mai informate privind drepturile vârstnicilor de a beneficia de servicii

Confederaţia Caritas România şi partenerii săi, Asociaţia Four Change, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas şi Asociaţia ADAM anunţă rezultatele proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”. Proiectul desfăşurat în perioada 1 iulie 2013 – 30 octombrie 2015 şi-a propus consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din sectorul social şi susţinerea participării lor active în domeniul politicilor publice în vederea creşterii accesului vârstnicilor din România la servicii de îngrijire la domiciliu.

La finalul proiectului trecem în revistă cele mai importante rezultate obținute pe durata implementării:   

 • 59 de organizații neguvernamentale coalizate în rețeaua SenioriNet;
 • un document de poziție și un document de politică publică privind dezvoltarea serviciilor adresate vârstnicilor realizate și diseminate la nivelul decidenților publici și politici la nivel național;
 • Peste 55 de organizaţii neguvernamentale furnizoare de servicii adresate vârstnicilor au beneficiat de cursuri de lobby și advocacy în vederea creșterii capacității de a formula politici sociale şi strategii adresate persoanelor vârstnice;
 • Peste 100 de autorități naționale și locale au fost conștientizate privind necesitatea de a dezvolta servicii adresate vârstnicilor;
 • 15 întâlniri au fost organizate cu autorităţile publice locale pentru stimularea dialogului între autorităţile publice şi sectorul neguvernamental pentru creşterea contribuţiei acestora în formularea politicilor naţionale şi locale din domeniul protecţiei vârstnicilor
 • Realizarea primului Barometru de Opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu și autoritățile publice
 • Prima cartografiere națională, în cadrul platformei www.seniorinet.ro, a furnizorilor de îngrijire de bătrâni la domiciliu care conține 360 de organizații
 • Peste 110.000 de cetăţeni mai informați prin intermediul platformei www.seniorinet.ro  privind drepturile vârstnicilor de a beneficia de servicii

Membrii Retelei SenioriNet și-au exprimat angajamentul de a continua funcționarea și dezvoltarea rețelei SenioriNet prin participarea la campaniile de lobby și advocacy dedicate problematicii vârstnicilor, comunicare permanentă, organizarea de întâlniri periodice și  furnizarea și promovarea modelelor de bune practice.

Pentru orice informaţii legate de reţeaua SenioriNET, ne puteţi contacta la e-mail: SenioriNET@caritas.org.ro sau telefon 0756 042801, persoana de contact Doina Crangasu, Director Executiv Confederaţia Caritas

Materialul a fost realizat în cadrul Proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

*******

Nota:

SenioriNet este o retea informala de 58 de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu.

 Scopul Retelei este acela de a consolida aportul organizatiilor din domeniul social si medical la dezvoltarea de politici publice adresate persoanelor varstnice si cresterea la nivel national a accesului acestor persoane la serviciile de ingrijire la domiciliu.

 Reteaua SenioriNetstructura reprezentativa a furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu urmareste:

 • sa reprezinte furnuizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu in relatia cu autoritatile centrale si alte institutii
 • sa consolideze rolul, impactul si imaginea in comunitate a membrilor retelei
 • sa sustina elaborarea si implementarea de politici sociale coerente in domeniu
 • sa creasca eficienta activitatilor din domeniu ingrijirilor la domiciliu
 • sa realizeze campanii de promovare a ingrijirilor la domiciliu, cu impact asupra opiniei publice,cat si asupra autoritatilor locale si centrale

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test