email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Comunicat de presa - 75 de reprezentanti ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice instruiti în domeniul achizitiilor publice

În cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achizitii de servicii în fiecare comunitate”, Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau în parteneriat cu Asociatia Four Change si Universitatea Danubius Galati au organizat în perioada ianuarie-martie 2019, cursul gratuit Achizitiile publice si serviciile sociale.

Cursul s-a adresat reprezentantilor ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, interesate sa achizitioneze astfel de servicii de la autoritatile locale si sa formuleze propuneri complementare aferente legislatiei, care reglementeaza achizitiile de servicii sociale în scopul dezvoltarii de servicii sociale la nivel local.

În cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achizitii de servicii în fiecare comunitate”, Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau în parteneriat cu Asociatia Four Change si Universitatea Danubius Galati au organizat în perioada ianuarie-martie 2019, cursul gratuit Achizitiile publice si serviciile sociale.

Cursul s-a adresat reprezentantilor ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, interesate sa achizitioneze astfel de servicii de la autoritatile locale si sa formuleze propuneri complementare aferente legislatiei, care reglementeaza achizitiile de servicii sociale în scopul dezvoltarii de servicii sociale la nivel local.

75 de participanti au fost instruiti în domeniul achizitiilor publice, dobândind cunostinte privind organizarea propriu-zisa a procedurilor de achizitii, elaborarea caietelor de sarcini si a ofertelor, criterii de atribuire, elaborarea modelelor de contracte, precum si utilizarea platformei SEAP.

Modulele de curs au continut atât sesiuni teoretice cât si exercitii practice, iar participantii au interactionat cu profesionisti si practicieni din domeniul serviciilor sociale si al achizitiilor publice.

Cursul a fost organizat în 3 sesiuni a câte 25 de persoane si s-a desfasurat la Bacau, Alba Iulia si Breaza.  

În cele 4 zile de curs s-a aprofundat, sub îndrumarea expertilor în domeniu, noul pachet de legi privind achizitiile publice intrat în vigoare în 2016, cum ar fi: Legea privind achizitiile publice, Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Legea privind achizitiile sectoriale, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

În urma absolvirii cursului acreditat ANC, participantii vor primi diploma de Expert Achizitii Publice.

Dintre ONG-urile prezente mentionam: Asociatia Caritas, Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual, Fundatia Hospice Casa Sperantei, Federatia Nationala Omenia, Crucea Alb-Galbena, Asociatia Filantropica Medical-Crestina Christiana Brasov, Asociatia Kronos Constanta, Asociatia Samaritenii Orastieni, Asociatia filantropia Ortodoza Cluj Napoca, Sericiul de ajutor Maltez în România, Fundatia Umanitara Agape Salaj, Asociatia Sânziene Alba, Episcopia Devei si Hunedoarei etc.

În perioada 11-14 aprilie urmeaza sa se organizeze 4 grupuri de lucru formate din 30 reprezentanti ONG în cadrul carora se vor elabora 4 pachete de documente specifice privind achizitia de servicii sociale (centre rezidentiale, îngrijiri la domiciliu, centre de zi, masa pe roti) dedicate persoanelor vârstnice.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si are ca scop cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale care furnizeaza servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula si propune politici publice ce vizeaza stimularea contractarii sociale în vederea dezvoltarii de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.

*ONG-urile care furnizeaza servicii sociale se confrunta cu dificultati majore în asigurarea continuitatii serviciilor si, deseori, nu au capacitatea de a raspunde provocarilor legislative privind finantarea acestor servicii. Mai mult, acestea au expertiza specializata în domeniul social, ducând lipsa unor experti în domenii precum: juridic, achizitii publice, comunicare etc.

Prin participarea la cursuri si în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea pachetelor de documente, reprezentantii ONG se vor implica în procesul de elaborare a documentelor de politica publica privind contractarea serviciilor sociale, iar pe termen lung, acestia vor deveni persoane-resursa în cadrul organizatiilor din care fac parte, contribuind la dezvoltarea sustenabila a acestora, pentru a deveni actori activi si participativi în procesul de îmbunatatire a politicilor publice destinate persoanelor vârstnice.

Sursa: 4change.ro

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test