email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

COMUNICAT DE PRESĂ Peste 150 de ONG cer Ministrului Muncii proceduri transparente pentru finantarile serviciilor sociale

COMUNICAT DE PRESĂ

Peste 150 de ONG cer Ministrului Muncii proceduri transparente pentru finantarile serviciilor sociale 

Peste 150 de organizații neguvernamentale active la nivel național semnalează modalitatea defectuoasă în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.) a evaluat si acordat finantarile pentru subventionarea serviciilor sociale in anul 2015.  

Organizatiile semnaleaza de asemenea, birocrația inutilă și viciile de procedură ale mecanismului de utilizare și raportare a subvenției aprobate dar mai ales lipsa de transparenta privind modul de acordare a subventionarii.

Printre aspectele semnalate se numară:

- Menţinerea aceluiaşi cuantum al nivelului mediu al subvenţiei lunare, în contextul în care cheltuielile au crescut constant în ultimii cinci ani

- Diminuarea numărului de beneficiari pentru care se acordă subvenţia, sau a cuantumului alocat per beneficiar, fără precizarea criteriilor care au stat la baza acestor decizii

- Lipsa consultării cu asociaţiile şi fundaţiile în vederea stabilirii liniilor prioritare de subvenţionare a serviciilor sociale la nivel national

- Criteriile pentru calculul cuantumului efectiv al subvenţiei nu sunt publice

- Obligativitatea ca beneficiarii să primească servicii timp de 8 ore zilnic, pentru ca furnizorii să devină eligibili la subvenţie, este o solicitare care nu respectă nevoile specifice şi drepturile beneficiarilor.

- Aplicarea neuniformă, la nivelul judeţelor, a procedurilor de subvenţionare.

Luând în considerare faptul că sistemul serviciilor sociale din Romania se află în condiții cronice de subfinanțare, Ministerul Muncii a redus semnificativ cu peste 1.5 milioane de euro (24%) în anul 2015 comparativ cu anul 2014 bugetul folosit pentru finanțarea serviciilor adresate persoanelor în nevoie. Ca urmare a deciziei Ministerului sute de beneficiari în nevoie, cum sunt bătrânii și copiii separați sau la risc de separare de familie, vor fi afectați direct de dispariţia sau închiderea unor unităţi de asistenţă socială ca urmare a obstacolelor de ordin financiar întâmpinate de ONG-uri.

Organizațiile neguvernamentale solicită Ministerului Muncii tratarea cu responsabilitate a problemelor semnalate și își exprima de asemenea deschiderea şi disponibilitatea unui dialog privind perspectiva finanţării serviciilor sociale. Pentru mai multe detalii despre puteti consulta Scrisoarea Deschisa

Pentru mai multe detalii va rugam contactati: Doina Crângașu - Confederația Caritas Romania, București, Str. Washington, 38, sector 1, e-mail: doina.crangasu@caritas.org.ro, tel. 0756 042 801.  

Poziţia comunicată în prezenta scrisoare este asumată de peste 150 de ONGuri active în domeniul social, susţinute şi membre ale reţelelor:

Confederaţia Caritas România  www.caritas.org.ro, organizaţie neguvernamentală de tip reţea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi internaţional cele 10 organizaţii Caritas active în România. Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunităţiilor răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează programe de asistenţă socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi persoane cu dizabilităţi, asistenţă directă şi consiliere pentru familii aflate în dificultate, centre de zi pentru copii şi tineri în risc, activităţi de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social, educaţie pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenţie directă în caz de calamităţi. Confederaţia Caritas România este membră în reţelele internaţionale şi naţionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa şi FOND.

Federaţia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) www.fonpc.ro, este o organizaţie neguvernamentală de tip reţea/federaţie, numărând în prezent 78 de membrii, ONG active în domeniul protecţiei copilului, din Bucureşti şi peste 25 de judeţe din România. De la momentul înfiinţării (1997) şi până în prezent, FONPC a acţionat ca interlocutor de referinţă al autorităţilor publice centrale şi locale în vederea elaborării şi implementării politicilor publice privind promovarea, protecţia şi respectarea drepturilor copilului în România, utilizând şi dezvoltând, într-un cadru coerent şi comprehensiv, experienţa şi expertiza membrilor săi 

Direcţiile strategice prioritare ale Federaţiei înglobează următoarele arii de acţiune: promovarea drepturilor copilului prin aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România; implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice;monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului;întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS www.fonss.ro,  reprezintă o platformă de lobby şi advocacy, care şi-a propus ca misiune implicarea în schimbarea politicilor şi dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. Federaţia reuneşte 10 organizaţii cu activitatea relevantă în domeniu: Fundatia “Alaturi de Voi” Romania, Asociatia Alternative Sociale, Asociatia Salvati Copiii Iasi, Centrul de Dezvoltare Sociala, Centrul Diecezan Caritas, Fundatia COTE, Fundatia Iosif, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Fundatia Star of Hope si Fundatia World Vision Romania. În anul 2013, cele 10 ONG care fac parte din federaţie au raportat un număr de peste 5000 de beneficiari deserviţi,547 de persoane angajate, 14,4 mil euro atraşi şi investiţi în comunitate, din care finanţarea din fonduri publice a reprezentant doar 1,78%, foarte puţin comparativ cu implicarea de peste 60% a statului în finanţarea serviciilor sociale oferite de către ONG-uri în alte state europene.

Dizabnet - Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi www.disabnet.ro a fost înfiinţată în 2006 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu (Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Planul de Acţiune în domeniul Dizabilităţii al Consiliului Europei etc.) În prezent, reţeaua are 91 de organizaţii membre din România, cu caracter public şi privat.

SenioriNET www.seniorinet.ro este o retea informală care reuneşte 52 de ONGuri furnizoare de servicii sociale şi medicale dedicate persoanelor varstnice, cu precadere ingrijiri la domiciliu. Reteaua îşi propune să coalizeze într-o singura voce organizatiile active in domeniu la nivel national, de a consolida capacitatea organizatiilor neguvernamentale din sectorul social de a raspunde nevoilor vîrstnicilor şi de a participa activ la îmbunatatirea strategiilor si politicilor privind asistenţa persoanelor vîrstnice. SenioriNET a fost creată printr-un grant co-finantat din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) www.fdsc.ro este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994 a cărei viziune este aceea a unei societati civile puternice si influente, cu cetateni responsabili, implicati, care isi promoveaza interesele si valorile pentru binele comunitatilor. Printre obiectivele  strategice pentru 2011-2015 se află: furnizarea serviciilor de asistenta tehnica, consultanta si instruire, advocacy, informare, cercetare la standarde inalte de calitate, adaptate permanent nevoilor organizatiilor societatii civile, pentru a creste impactul actiunilor lor in comunitate şi reprezentarea intereselor sectorului neguvernamental catre celelalte sectoare ale societatii.

 

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test