email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Comunicat de presa final - Proiect strategic privind derularea programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social

Investeşte în oameni !  București, 21 octombrie 2015

Proiect strategic privind derularea programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social

Comunicat finalizare proiect, Municipiul Bucureşti

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din Româniasi cu sprijinul Filialei de Cruce  Rosie sector 5 Bucureşti - au implementat în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 proiectul strategic“PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.

Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”, este cofinanţat din Fondul Social EuropeanInvesteşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din Româniași Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat creșterea nivelului de calificare pentru 2.520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunatatirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din România: Nord –Est (Bacău), Sud-Est (Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timis); Nord-Vest (Cluj, Maramureș, Satu-Mare); Centru (Alba, Brasov, Mures); București-Ilfov (București – Sectorul 5, Ilfov).Grupul țintă al proiectului a fost format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv: nivel 1 de calificare - Îngrijitoare copii, Babysitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Brancardier; nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitor bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.

La nivelul Municipiului Bucureşti, principalele rezultate ale implementării proiectului au fost: organizarea si derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formarii profesionale continue în domeniul medico-social; oferirea de servicii de informare si consiliere pentru un număr de 140 de angajati,  organizarea a cinci cursuri de formare profesională:   1. Îngrijitori Bătrâni,  2. Brancardier,  3.Baby-Sitter,  4.Infirmieră şi 5. Îngrijitoare bolnavi la domiciliu -  şi crearea unei rețele profesionale din domeniul medico-social din care fac parte 17 organizații și instituții de la nivelul Municipiului Bucureşti.

Principalele rezultate ca urmare a implementării proiectului la nivelul Municipiului Bucureşti,  cu suportul Filialei de Cruce  Rosie  Sector 5 Bucureşti au fost:

-               Participarea la planificarea, organizarea și derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formării profesionale continue în domeniul medico-social (campaniile au inclus crearea și difuzarea a 5 spoturi radio și Tv, aferente fiecărei serii de formare, lansarea a 5 comunicate la nivelul Municipiului Bucureşti ; elaborarea si diseminarea de anunturi si informari privind beneficiile formarii profesionale la nivelul Municipiului Bucureşti; contactarea si informarea angajaților și anagajatorilor din Municipiul Bucureşti cu privire la beneficiile formării profesionale în funcție de graficul de derulare a cursurilor);

-               Crearea unei reţele de parteneriat în Municipiului Bucureşti  cu un număr de 17 instituţii şi organizaţii - angajatori din domeniul medico-social, dar și cu alți actori interesati în vederea sprijinirii și promovării programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social;

-               Identificarea de bune practici în Municipiului Bucureşti privind beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaților fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;

-               Elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de informare, consiliere și orientare profesională;

-               Oferirea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională în Municipiului Bucureşti pentru un număr de 140 de angajați fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social ((înregistrarea persoanelor din grupul țintă, furnizarea serviciilor de informare, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională privind elaborarea unui CV, elaborarea scrisorii de intenție, respectiv privind modul de prezentare la interviul de angajare);

-               Participarea la identificarea în Municipiului Bucureşti  a unui număr de 15 studii de caz evidențiate de către experții de informare, consiliere și orientare profesională, precum și participarea la derularea a 5 sesiuni privind schimbul de experiență și diseminare de bune practici pentru consiliere și orientare profesională;

-               Diseminarea materialelor de formare pentru fiecare program de formare profesională continuă către cursanții din județul Sector 5 – (15 materiale de formare diseminate, caietul cursantului, caietul formatorului, ghid de practică, în funcție de cursul derulat);

-               Furnizarea în Municipiul Bucureşti a programelor de formare profesională continuă pentru angajații fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:

ü    Seria 1 (18 cursuri Nivel 1) : 11 august 2014 – 17 noiembrie 2015, curs 1 - Îngrijitori Bătrânila domiciliu,

ü    Seria 2 (18 cursuri Nivel 1) : 07 octombrie 2014 – 16 ianuarie 2015, curs 2 – Brancardier,

ü    Seria 3 (18 cursuri Nivel 1) : 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015 curs 3 - Baby-Sitter,

ü    Seria 4 (18 cursuri Nivel 2) : 19 ianuarie 2015 – 05 august 2015, curs 4 – Infirmieră,

ü    Seria 5 (18 cursuri Nivel 2) : 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, curs 5 - Îngrijitoare bolnavi la domiciliu.

Monitorizarea și evaluarea eficienței activității de formare din Municipiul Bucureşti  prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare a procesului formativ(aprecierea gradului de asimilare a cunoștintelor teoretice și a deprinderilor practice de către participanți; calitatea sesiunilor de formare, gradul de pregătire a formatorilor, metodele și tehnicile de predare, calitatea materialelor de studiu propuse, dotarea sălilor de curs).

La nivelul Municipiului Bucureşti, ca urmare a implementării acestui proiect se evidențiază aspecte pozitive pentru Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala de Cruce Roşie sector 5 Bucureşti: - desfăşurarea unui curs pentru califcarea în meseria de Brancardier (în perioada 27 iunie 2015 – 30 septembrie 2015, examen de absolvire în data de 11 octombrie 2015) şi a unui  curs pentru ocupaţia de Infirmieră (în perioada 27 iunie 2015 – 10 decembrie  2015, examen de absolvire în data de 11 decembrie  2015), iar partenerii din reţeaua de la nivelul Municipiului Bucureşti  dispun de diferite capacităţi de a asigura funcţionarea reţelei locale: existenţa infrastructurii de comunicare (conexiune la reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, internet), la unii dintre parteneri a fost identificat interes pentru domeniul formării profesionale continue la propriilor salariaţi - ca obiectiv cu caracter permanent, care poate fi atins şi prin accesarea reţelei PROSĂNĂTATE, existenţa disponibilităţii de a se asigura condiţii pentru efectuarea stagiilor de practică pentru cursanţi, existenţa spaţiilor de lucru - care pot fi puse periodic la dispoziţie, după caz, pentru întâlnirile de lucru ale reţelei PRO-SĂNĂTATE, disponibilitate de a se asigura condiţii pentru sesiuni de schimb de bune practici în domeniul socio – medical).

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:

Ungureanu Ana – Coordonator local campanii, Mobil: 0748 82 76 68, email: anaungureanuscc@yahoo.com

 

 

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test