email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Comunicat de presa - Consultare publica „Serviciile sociale si importanta lor in asigurarea calitatii vietii persoanelor varstnice”

București, 23 martie 2016

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA” București, alături de partenerii săi, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) şi Opportunity Associates România, au organizat, miercuri, 23 martie 2016, consultarea publică cu tema „Serviciile sociale și importanța lor în asigurarea calității vieții persoanelor vârstnice”. Evenimentul, care a avut loc la sediul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române, încheie seria dezbaterilor inițiate în lunile februarie-martie și care au avut loc la București, Ploiești și  Pucioasa.

Slaba dezvoltare a serviciilor sociale, legislația în vigoare în ceea ce privește standardele de calitate, pe de o parte, și finanțarea serviciilor sociale pe de altă parte, precum și modificările legislative actuale, tendința de îmbătrânire demografică care conduce la scăderea populației active și generează presiuni asupra sistemului de pensii sunt câteva din punctele cheie ale acestei dezbateri moderată de Mihaela Lambru - Prof. Univ. dr., Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și la care au participat și au susținut puncte de vedere: Gheorghe Chioaru - Președintele Federației Naționale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România,  Sorin Cace - Director adjunct al  ICCV,  Claudia Petrescu -  cercetător, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, și invitați de prestigiu precum Adina Păsărel - consilier  Cancelaria Primului-Ministru, Guvernul României, Daniela Moroșanu – Secretar General Adjunct, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ancuța Vameșu - Coordonator Economie socială, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile,  Mugurel Mărgărit-Enescu - Fundația Principesa Margareta a României, Director Executiv, Doina Crângașu - Director executiv, Confederația Caritas.

În urma acestei dezbateri finale s-a conturat tot mai mult necesitatea dezvoltării capacității de elaborare a politicilor publice destinate vârstei a treia, acesta devenind și principalul obiectiv al viitoarelor demersuri pe care Asociația CARP OMENIA și partenerii săi din cadrul proiectului și l-au asumat împreună cu autoritățile publice centrale și locale prezente.

Dezvoltarea serviciilor sociale trebuie sa devină o prioritate și în cazul României, pentru că, la nivel european, acestea  reprezintă un mijloc vital pentru atingerea obiectivelor de bază ale UE, cum ar fi coeziunea socială, economică și teritorială, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și creșterea economică. Astfel, dacă vrem să-i menținem pe vârstnici ca participanţi activi în societate nu o putem face decât realizând un cadru de protecţie socială care să le  permită  un standard ridicat de viaţă.

În cadrul consultării au fost propuse și o serie de măsuri pentru dezvoltarea politicilor publice pentru vârsta a treia:

 

  • Clarificarea responsabilităților autorităților centrale și locale în ceea ce privește dezvoltarea, coordonarea, monitorizarea și finanțarea serviciilor sociale;
  • Creșterea implicării persoanelor vârstnice în procesul de elaborare al politicilor publice care îi vizează;
  • Realizarea unor programe de interes național și introducerea unei linii directe de finanțare pentru servicii sociale și astfel asigurarea sustenabilității acestora; diversificarea modalităților de finanțare a serviciilor sociale;
  • Introducerea unor intrumente de inovație în sfera serviciilor sociale, precum vouchere, în vederea creării unei viziuni strategice care să contribuie la dezvoltarea politicilor publice destinate vârstei a treia;
  • Realizarea unei analize a nevoilor persoanelor vârstnice și integrarea rezultatelor în procesul de elaborare a politicilor publice;
  • Implicarea tuturor părților interesate, precum autorități publice centrale, locale, organizații neguvernamentale, mediul academic în elaborarea programelor operaționale și asigurarea unei abordări integrate.

 

Totodată, a fost subliniată importanța C.A.R.P.-urilor în societatea românească, ca veritabile întreprinderi sociale, acestea asigurând riscul de excluziune financiară și socială pentru persoanele vârstnice. 

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test