email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Ajutor de minimis pentru centre rezidentiale pentru persoane vârstnice

În 25.03.2019, Guvernul a adoptat un Memorandum privind instituirea schemei de ajutor de minimis pentru finantarea Programului "Ana Aslan - gROwth, rezidente pentru vârstnici".

Scopul acestui program guvernamental este încurajarea constructiei de centre private rezidentiale si dezvoltarea serviciilor de îngrijire necesare persoanelor vârstnice dependente ori a celor carora familia nu le poate asigura îngrijirea.

Sustinerea financiara consta în acordarea unui ajutor nerambursabil de pâna la 500.000 de euro, pentru constructia, reabilitarea si/sau înfiintarea, amenajarea si dotarea de rezidente pentru persoanele vârstnice. Acesta va fi platit la terminarea lucrarilor si dupa obtinerea autorizatiei de functionare provizorie de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, diferentiat în functie de localizarea rezidentei, dupa cum urmeaza: -pâna la 50% daca rezidenta se afla într-o localitate din primele 10 judete dupa nivelul de dezvoltare regionala;

-pâna la 75% daca rezidenta se afla într-o localitate din urmatoarele 10 judete dupa nivelul de dezvoltare regionala;

-pâna la 100% daca rezidenta se afla într-o localitate din ultimele 20 de judete dupa nivelul de dezvoltare regionala;

Schema de ajutor de minimis se deruleaza pâna la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire. Bugetul estimat al masurii pentru perioada 2019-2020 este de 4 miliarde de lei, din care 2 miliarde lei în anul 2019, sume incluse în bugetul pentru acest an sub forma de credite de angajament.

Pot aplica pentru acordarea acestui ajutor de stat persoane juridice de drept privat, inclusiv organizatii neguvernamentale, fundatii si/sau grupuri fiscale, asa cum sunt prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care vor realiza constructia si/sau înfiintarea, amenajarea si dotarea centrelor rezidentiale cu standarde adecvate de locuire si îngrijire a persoanelor vârstnice.

Numarul total de beneficiari este de circa 2000 de societati.Vor putea fi eligibile atât cheltuielile de constructie, reabilitare, amenajare si dotare, cât si cele pentru asigurarea utilitatilor necesare, respectiv: alimentare cu apa si gaze naturale, canalizare, agent termic, energie electrica, telecomunicatii.

Centrele rezidentiale pentru vârstnici trebuie sa îndeplineasca o serie de standarde de capacitate si conditii de locuire, între care:

-sa ofere conditii de cazare adaptate atât persoanelor singure, cât si pentru 2 sau 3 persoane (garsoniere sau apartamente), asigurându-se 25 mp/persoana.

-pentru persoanele vârstnice cu probleme medicale, personalul însotitor se va asigura de catre rezidenta, daca personalul medical considera ca este oportun;

-constructiile vor avea maxim un etaj, daca nu au lift, pentru a facilita deplasarea locatarilor si a personalului medical si de asistenta;

-se va asigura un spatiu suficient pentru personalul medical, inclusiv cu minim de dotare cu echipament medical, precum si spatii de recreere.

Destinatia investitiei în centre rezidentiale pentru persoanele vârstnice dependente va fi mentinuta cel putin 10 ani de la obtinerea autorizatiei de functionare, în caz contrar investitorul va rambursa suma obtinuta ca ajutor de minimis.

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza este furnizorul, initiatorul si administratorul schemei de ajutor de minimis. Pentru intrarea în aplicare a acestui Program, urmeaza sa fie adoptata o Hotarâre de Guvern, ce va include reglementari detaliate în acest sens.

Sursa: hotnews.ro

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test