email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

Actorii - cheie în procesul de furnizare a serviciilor de asistenta si sprijin pentru persoanele vârstnice

Urmatoarele categorii de actori trebuie sa se afle într-un dialog permanent si eficient pentru a reusi planificarea si dezvoltarea unor servicii de buna calitate în comunitate, destinate persoanelor vârstnice:

Persoanele vârstnice (beneficiari, autoreprezentanti sau organizatii ale persoanelor vârstnice) – acestea sunt cele care, odata ce nevoile lor de îngrijire si sprijin devin mai complexe, trebuie sa fie încurajate sa solicite sprijin specializat, pentru ca gradul lor de autonomie sa fie prezervat pe o durata cât mai lunga. Chiar si atunci când deteriorarea capacitatilor fizice sau intelectuale este mare, persoanele vârstnice trebuie sa fie sustinute în a comunica modul în care doresc sa fie ajutate sau îngrijite. Respectul demnitatii persoanelor este esential pentru buna calitate a vietii si pentru integritatea fizica si mentala a fiecaruia.

Familiile si rudele persoanelor vârstnice – acestea au un rol important în planificarea serviciilor din comunitate. În mod obisnuit, familiile sunt primele verigi din reteaua de suport a persoanelor vârstnice. Ele asigura suportul cotidian si îngrijirea lor de baza, atunci când apar primele dificultati de mobilitate, primele probleme de sanatate, sau când sarcinile zilnice devin prea complexe pentru persoana vârstnica. Dar odata cu trecerea anilor, aceste nevoi de îngrijire devin dificil de acoperit, iar membrii familiei nu pot face fa?a întodeauna situatiilor complexe, fara a renunta la propriul loc de munca sau fara un volum de timp considerabil afectat acesor activitati de îngrijire. În serviciile acordate vârstnicilor, calitatea vietii acestora este la fel de importanta precum cea a rudelor si apartinatorilor. Pe termen lung, participarea tuturor în comunitate trebuie prezervata si încurajata. De aceea, serviciile de suport vin în completarea actiunilor de sprijin ale familiei. Prefigurarea lor, planificarea corecta si dimensionarea interventiilor se face mult mai bine atunci când familiile participa activ la dialogul cu autoritatile publice.

Pentru ca serviciile din comunitate sa raspunda cât mai bune nevoilor lor, persoanele vârstnice si familiile lor trebuie sa comunice autoritatilor în mod constant aceste nevoi. O actiune simpla precum redactarea unei cereri de servicii, înregistrata la serviciul de asistenta sociala a primariei din localitate, reprezinta deseori o actiune esentiala pentru planificarea eficienta a interventiilor din comunitate.

Medicul de familie este de asemenea un actor important în viata vârstnicului. El cunoaste cel mai bine starea de sanatate a fiecarei persoane si poate fi un partener important al echipei medico-sociale si al familiei, atunci când nevoile de suport si îngrijire devin mai complexe. Totodata, el este profesionistul cel mai bine plasat pentru a încuraja si transmite persoanei vârstnice informatiile necesare pentru un stil de viata sanatos, pentru activitati de preventie a problemelor majore de sanatate. În comunitate, legatura persoanelor vârstnice cu medicul de familie trebuie întotdeauna consolidata si monitorizata. 

În acelasi sens, furnizorii de servicii medicale specializate de la nivelul policlinicilor sau spitalelor pot fi consultati în procesul de stabilire a setului de servicii de sprijin în comunitate, pentru persoanele vârstnice.

Autoritatile publice locale sunt cele care au responsabilitatea asigurarii unui acces egal al cetatenilor la servicii sociale si socio-medicale, ori de câte ori nevoia o dovedeste. Ele sunt responsabile pentru calitatea de ansamblu a vietii cetatenilor în comunitate, iar votul primit în perioadele alegerilor aduce cu sine responsabilitati sporite. Astfel, cererile sau solicitarile populatiei trebuie sa fie urmate cât mai prompt de oferte de servicii, adecvate nevoilor pe care cetatenii le semnaleaza.

Autoritatile îsi pot dezvolta propriile servicii de îngrijire si asistenta sau pot cumpara aceste servicii de la furnizorii existenti pe piata. De aceea, cunoasterea foarte buna a tuturor furnizorilor de servicii (cartografiere) si colaborarea cu acestia pentru servicii de calitate în comunitate sunt esentiale. Autoritatile au de asemenea obligatia unei analize locale periodice (diagnoza sociala) si a evaluarii detaliate a nevoilor sociale din comunitate, pentru a putea decide apoi care sunt modalitatile cele mai bune de investitie în sectorul serviciilor sociale, pe termen lung.  

Serviciul public de asistenta sociala (SPAS) de la nivelul primariei („directia de asistenta sociala” sau „directia de asistenta comunitara”, în orase si municipii) are la rândul ei un rol important în viata vârstnicului. La nivelul acestei structuri se afla profesionisti precum asistentii sociali, asistentii medicali comunitari, facilitatorii comunitari, psihologi. Acestia sunt prima interfata de contact cu persoana vârstnica atunci când nevoile de îngrijire sau asistenta devin mai mari. Asistentul social este cel care va vizita persoana vârstnica în gospodaria sa si va analiza atent aceste nevoi. Un plan de interventie personalizat va fi agreat cu persoana vârstnica si ulterior, sub coordonarea asistentului social, profesionistii din domeniul social sau conex vor interveni pentru mentinerea autonomiei si participarii vârstnicului în comunitate. Specialistii din SPAS trebuie sa comunice activ cu medicul de familie si cu familia persoanei vârstnice, pentru o buna coordonare a serviciilor de suport sau îngrijire.

Furnizorii serviciilor sociale si socio-medicale sunt, la rândul lor, actori cheie în procesul de planificare a serviciilor locale. Ei primesc deseori beneficiarii direct la sediul lor, cunosc bine nevoile din comunitate si de aceea pot analiza alaturi de autoritati dimensiunea problemelor sociale cu care se confrunta comunitatea la un moment dat. Serviciile cel mai des întâlnite în comunitati, destinate persoanelor vârstnice, sunt cele de îngrijire medico-sociala la domiciliu, de sprijin pentru activitatile casnice si pentru socializare, mesele „pe roti”, consilierea sociala si cea psihologica, serviciile de recuperare (în special dupa perioade de spitalizare), caminele pentru persoane vârstnice.

Listele de asteptare pe care furnizorii le întocmesc atunci când cererea de servicii depaseste capacitatea lor de furnizare a serviciilor, reprezinta un element foarte util de planificare pentru autoritati.

În România, furnizorii serviciilor sociale si medico-sociale sunt de doua tipuri: publici si privati. Furnizorii publici sunt fie directiile de asistenta sociala de la nivel judetean sau local, fie alte institutii publice cu functii sociale, ca de exemplu spitalele sau penitenciarele. Furnizorii privati pot fi la rândul lor de doua feluri: non-profit (asociatii, fundatii, organizatii ale cultelor, parohii) sau bazate pe obtinerea profitului (societati comerciale, persoane fizice autorizate). În domeniul serviciilor pentru vârstnici vom întâlni toate aceste tipuri de furnizori publici si privati.

Atunci când autoritatile publice nu dispun de propriile servicii de suport si îngrijire a vârstnicilor în comunitate sau atunci când costurile unor astfel de servicii proprii devin prea mari pentru autoritati, ele pot cumpara aceste servicii de la furnizorii privati.

Achizitia se realizeaza pe baza Legii 98/2016, a achizitiilor publice. Pentru detalii, puteti consulta Manualul achizitiei publice a serviciilor pentru persoanele vârstnice, produs în anul 2019 de Fundatia de Sprijin Comunitar din Bacau.

În multe cazuri, serviciile furnizate de catre organizatiile neguvernamentale au un raport mai bun calitate-pret.

Este important de mentionat, de asemenea, ca persoana vârstnica si/sau familia acesteia au obligatia de a asigura o coplata a acestor servicii. În cazuri extreme, în care persoana vârstnica nu dispune de resurse financiare, autoritatea locala poate decide subventionarea serviciilor de îngrijire si sprijin pentru aceasta. 

Politia locala este un actor important atunci când apar situatii de persoane vârstnice supuse abuzului, agresiunilor sau neglijarii. Cooperarea echipei medico-sociale cu politia trebuie inclusa în planul de interventie, atunci când e cazul.

Publicul larg poate fi, de asemenea, consultat periodic, pentru a verifica daca exista modalitati alternative de sprijin pentru persoanele vârstnice, dincolo de serviciile sociale sau socio-medicale deja existente. Grupurile de voluntari din parohii, preotii, postasii, grupurile civice informale din cartiere sau din comunitatile rurale, alte persoane care iau contact direct cu vârstnicii pot fi actori importanti în serviciile de suport la domiciliu sau în facilitarea unor actiuni de socializare, preventie sau suport direct pentru vârstnicii din comunitate.

Dialogul dintre aceste categorii de actori-cheie trebuie sa evidentieze:

- care sunt persoanele vârstnice care au nevoie de suport;

- care sunt nevoile reale de îngrijire sau sprijin ale persoanelor vârstnice, care sunt activitatile pentru care aceste persoane au nevoia cea mai mare de suport; 

- cum ar trebui dimensionate aceste servicii (câte ore pe zi, câti angajati sunt necesari);

- în ce locatie ar trebui dezvoltate serviciile (unde se afla cei mai multi beneficiari, ori care sunt zonele unde nu exista nici un alt serviciu de suport si beneficiarii nu dispun de sprijin pentru activitatile de zi cu zi);

- care este costul estimativ al acestor servicii, în functie de elementele anterioare (dimensiunea, volumul si complexitatea interventiilor).

Sursa: www.4change.ro

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test