email: seniorinet@caritasromania.ro

telefon:021 230 40 13


Propunerea unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Reţeaua SenioriNet  propune  un document de politică publică cu privire la funcţionarea, reglementarea şi sustenabilitatea serviciilor la domiciliu pentru vârstnici, la nivel național 

Documentul de pozitie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Peste 53 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, precum şi experţi independenţi au semnat Documentul de poziţie privind sustinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Serviciile de ingrijire la domiciliu – o sansa la viata demna pentru varstnicii din Romania

Reteaua SenioriNET publica Barometrul de opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si autoritatile publice.

150 de ONG-uri cer Ministrului Muncii proceduri transparente pentru finantarile serviciilor sociale

Peste 150 de organizații neguvernamentale active la nivel național semnalează modalitatea defectuoasă în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.) a evaluat şi acordat finanţările pentru subvenţionarea serviciilor sociale în anul 2015.

Organizaţiile semnalează de asemenea, birocrația inutilă și viciile de procedură ale mecanismului de utilizare și raportare a subvenției aprobate dar mai ales lipsa de transparentă privind modul de acordare a subvenţionării.

Printre aspectele semnalate se numără:
-    Menţinerea aceluiaşi cuantum al nivelului mediu al subvenţiei lunare, în contextul în care cheltuielile au crescut constant în ultimii cinci ani
-    Diminuarea numărului de beneficiari pentru care se acordă subvenţia, sau a cuantumului alocat per beneficiar, fără precizarea criteriilor care au stat la baza acestor decizii
-   Lipsa consultării cu asociaţiile şi fundaţiile în vederea stabilirii liniilor prioritare de subvenţionare a serviciilor sociale la nivel naţional
-    Criteriile pentru calculul cuantumului efectiv al subvenţiei nu sunt publice
-    Obligativitatea ca beneficiarii să primească servicii timp de 8 ore zilnic, pentru ca furnizorii să devină eligibili la subvenţie, este o solicitare care nu respectă nevoile specifice şi drepturile beneficiarilor.
-    Aplicarea neuniformă, la nivelul judeţelor, a procedurilor de subvenţionare.

Luând în considerare faptul că sistemul serviciilor sociale din România se află în condiții cronice de sub finanţare, în anul 2015 Ministerul Muncii a redus cu peste 1.5 milioane de euro (24%) bugetul folosit pentru finanțarea serviciilor adresate persoanelor în nevoie comparativ cu anul 2014. Decizia M.M.F.P.S.P.V. afectează în mod direct sute de beneficiari în nevoie, cum sunt bătrânii și copiii separați sau cu risc de separare de familie. Aceştia se vor confrunta cu dispariţia sau închiderea unor unităţi de asistenţă socială ca urmare a obstacolelor de ordin financiar întâmpinate de ONG-uri.

Organizațiile neguvernamentale solicită Ministerului Muncii tratarea cu responsabilitate a problemelor semnalate și își exprimă de asemenea deschiderea şi disponibilitatea unui dialog privind perspectiva finanţării serviciilor sociale. Pentru mai multe detalii despre puteţi consulta Scrisoarea Deschisă disponibila aici .

Portal co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru
Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

test